Taksvärkki ry

Globaalikasvatusta oppilaitoksille

Taksvärkki-kampanjoita

Kehitysyhteistyötä nuorelta nuorelle

 
 
 
 
 
 
 
Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan ja globaalikasvatustyöllään Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Alasta kiinnostuneille Taksvärkki tarjoaa monipuolista vapaaehtoistyötä.
 
Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista kehitysyhteistyöliikkeistä. Se on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Keräystuoton lisäksi hankkeita rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella. Taksvärkki ry on ulkoministeriön kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestö.
 
Taksvärkki ry on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestöjen järjestö, jonka jäseninä on 11 opiskelija-, palkansaaja-, rauhan- ja kirkon nuorisotyön järjestöä. Taksvärkki ry:n toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista valittava hallitus.