Tuhannet suomalaiset nuoret tukevat nuoria Sierra Leonessa

Lukuvuoden 2013–2014 Taksvärkki-kampanja LUKEMATTOMAT TYTÖT LUKEMAAN päättyi toukokuussa. Kampanjaan osallistui vuoden aikana yli 22 000 nuorta 130 koulusta ja oppilaitoksesta eri puolilta Suomea. Sierra Leonen nuoria tukevan Taksvärkki-keräyksen tuotto tulee olemaan noin 200 000 euroa.

Taksvärkki-kampanja Lukemattomat tytöt lukemaan päättyi toukokuussa yhdessä koulujen kevätlukukauden kanssa. Kampanjan valokeilassa olivat sierraleonelaiset nuoret.

Lukuvuoden aikana oppilaitoksille ja suomalaisille nuorille tarjottiin mahdollisuus tutustua kehitysmaan nuoren todellisuuteen ja koulutuksen merkitykseen.

Taksvärkki-keräykseen osallistumalla suomalaiset nuoret tukivat sierraleonelaisia ikätovereitaan ja työtä tasa-arvon puolesta monivuotisessa kehitysyhteistyöhankkeessa Sierra Leonessa.

Taksvärkki-keräys tuotti yhteensä yli 193 000 euroa. Lopullinen summa selviää heinäkuussa koulujen viimeisten tilitysten myötä.

Taksvärkki ry:n viisivuotinen kehitysyhteistyöhanke Sierra Leonessa alkoi vuoden 2014 alussa. Pikkukaupungeissa ja kylissä asuville nuorille tarjotaan elämänhallintaan liittyvää koulutusta sekä tukea perus- ja ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi.  Nuoret saavat koulutusta myös ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Järjestämällä tapahtumia ja tekemällä radio-ohjelmia nuoret välittävät tietoa ja innostavat muitakin toimimaan.

Taksvärkki ry toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeen Sierra Leonessa yhdessä paikallisen kumppanijärjestönsä CCYA:n (Centre for Coordination of Youth Activities) kanssa.

Lukuvuoden aikana Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat tekivät yli 300 kouluvierailua, joiden aikana tutustuttiin Sierra Leonen nuorten todellisuuteen. Toiminnallisten harjoitteiden avulla käsiteltiin lapsen oikeuksia sekä yhtäläisyyksiä ja eroja suomalaisten ja sierraleonelaisten nuorten elämässä.

Samaan aikaan ympäri Suomea 40 julkisessa tilassa kuten kirjastoissa ja nuorisotiloissa kiersi sierraleonelaisten nuorten elämästä ja ajatuksista kertova valokuvanäyttely. Näyttely antoi äänen nuorille, jotka halusivat kertoa mielipiteensä koulutusta ja koulunkäyntiä koskien.

Ulkoasiainministeriö ja opetusministeriö tukevat Taksvärkki ry:n toimintaa. Kouluvierailuihin, globaalikasvatukseen ja tiedotukseen ei käytetä keräysvaroja. Myöskään kouluille ei koidu kustannuksia yhteistyöstä Taksvärkki ry:n kanssa.

Lisätietoa kampanjasta ja hankkeesta Sierra Leonessa.