Takaisin kouluun

Syitä koulunkäynnille ja opiskelulle on monia: lukutaito, uusien asioiden oppiminen, ammattihaaveet. Aina mahdollisuus käydä koulu loppuun ei ole itsestäänselvyys. Sierra Leonessa koulunsa kertaalleen keskeyttämään joutuneilla onkin motivaatio huipussaan, kun he saavat toisen mahdollisuuden päästä kouluun.

Taksvärkki ry:n hanke yhdessä Center for Coordination of Youth Activities (CCYA) kanssa toimii neljässä piirikunnassa Sierra Leonessa: Port Lokossa, Bossa, Moyambassa ja Western Arean piirikunnassa Freetownin ympäristössä.

Taksvärkki-keräyksen tuella vuonna 2014 alkaneen hankkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana on järjestetty koulutusta nuorille seuraavissa asioissa: lukutaito ja laskenta, lisääntymisterveys, pienyritysten perustaminen, tietotekniikka, maatalouteen liittyvät taidot sekä johtajuus.

Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret naiset ja vammaiset, joiden oikeutta koulutukseen väheksytään etenkin maaseudulla. Sierra Leonessa pyritään vaikuttamaan myös kansallisella tasolla nuorisoon, koulutukseen, vammaisuuteen ja sukupuolikysymyksiin liittyvään päätöksentekoon.

Hankkeen turvin on tuettu niiden tyttöjen ja nuorten naisten koulutusta, jotka ovat joutuneet esimerkiksi raskauden vuoksi jättämään koulun kesken. Hankkeen näyttämää esimerkkiä on myös käytetty hyväksi yritettäessä vaikuttaa Second Chance Education -politiikan luomiseksi maahan.

Valokuvissa on koolla koululaisia Port Lokossa, Bossa ja Moyambassa. Vuoden 2015 loppuun mennessä tukiopetuksen ja koulutarvikkeiden myötä toisen mahdollisuuden koulunkäyntiin saaneista nuorista tytöistä ja naisista jo 50 on onnistunut läpäisemään peruskoulun päättökokeen ja siirtynyt yläkouluun.

Sierraleonelainen kansalaisjärjestö CCYA on hyvin aktiivinen maan kansallisella tasolla vaikuttaen päätöksentekijöihin, jotta nuorten näkökulma otettaisiin mukaan heihin liittyviä päätöksiä tehtäessä.CCYA:n työntekijät sekä nuoret itse järjestävät säännöllisesti tilaisuuksia eri paikkakuntien kyläyhteisöissä. Nuorilla on silloin mahdollisuus keskustella heitä koskettavista asioista sekä saada tietoa haasteista, joita nuoret kohtaavat. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi HIV/AIDS, huumeidenkäyttö, prostituutio, nuorten raskaudet, vammaiskysymykset, varhaiset avioliitot sekä sukupuoleen liittyvä väkivalta.

Kahden vuoden aikana 500 nuorta on saanut koulutusta ja tukea pienyrittäjyyteen. Lisäksi yli 8 000 nuorta ja 650 vastuunkantajaa nuorten yhteisöissä on osallistunut erilaisten tapahtumien ja median kautta keskusteluihin nuorten oikeuksista ja vastuista. Taksvärkin kumppani CCYA raportoi merkittävistä muutoksista nuorten ja aikuisten välisessä ilmapiirissä hankkeen kyläyhteisöissä. Nuoret osallistuvat yhteisön hyvinvoinnista huolehtimiseen ja heidät osallistetaan päätöksentekoon entistä paremmin.

13710519_1710775775801037_915464745987105864_o

13708381_1710775345801080_447646421987178825_o

13730878_1710773752467906_7423077218527900569_o

13710527_10154897920955616_4956192372437641160_o

13692964_1710773679134580_2041851502196736940_o