Sierra Leonessa päästään eteenpäin koulutuksen avulla

Kumottu liikkumiskielto on mahdollistanut koulutusten järjestämisen ja teiniraskauden myötä koulunkäynnin keskeyttämään joutuneiden nuorten naisten paluun kouluun.

Taksvärkki ry:n ja sen sierraleonelaisen kumppanijärjestö Center for Coordination of Youth Activities eli CCYA:n yhdessä toteuttama hanke on nyt ebolaepidemian lievennyttyä päässyt kunnolla vauhtiin erilaisten toimintojen suhteen.

Tämän vuoden alkupuolella koulujen ollessa vielä ebolan takia suljettuina, järjesti CCYA laajoja radiokampanjoita, joiden avulla tarjottiin koulutusta lapsille sekä annettiin tietoa siitä, millaisilla toimilla ebolaa voidaan ehkäistä yhteisöissä. CCYA:n nuoret vapaaehtoiset tekivät tiedotustyötä kylissä ebolaan ja erityisesti hygieniaan liittyen.

Loppukeväästä lähtien Sierra Leonen hiljentäneen liikkumiskiellon tultua kumotuksi, on CCYA pystynyt viimein järjestämään koulutuksia, joihin ihmiset pääsevät paikalle.

Yksi koko päivän kestävistä koulutuksista järjestettiin 50 nuorelle. Osallistujista 20 oli nuoria naisvaikuttajia, 15 miehiä ja 15 eri vammaisjärjestöjen edustajia. Koulutuksessa käsiteltiin Sierra Leonen paikallistasoa käsittelevät politiikkalinjaukset, sukupuoleen liittyvää väkivaltaa, sukupuoleen liittyvää lainsäädäntöä, ebola-epidemian vaikutuksia yhteisötasolla ja sen vastaista työtä.

CCYA on kouluttanut samoista teemoista myös yhteisötasolla toimivia opettajia sekä nuorisoryhmien vetäjiä Taksvärkin hankkeen neljällä alueella Sierra Leonessa: Bossa, Moyambassa, Port Lokossa ja Western Areassa.

“Tavoitteena on voimaannuttaa Sierra Leonen nuoria ja saada heidät osallistumaan omaan elämäänsä vaikuttavaan päätöksentekoon”, kertoo yksi mukana olevista opettajista, Adbul Karim Samura. “Yleisesti nuorten, mutta erityisesti vammaisten ja nuorten naisten, huono koulutus, lukutaidottomuus, työttömyys ja kuulematta jääminen ovat suurimpia esteitä nuorten osallistumiselle päätöksentekoon yhteisöissään. Nämä esteet vain vahvistavat toinen toisiaan. Me puolestamme voimme vahvistaa nuorten taitoja ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan saada äänensä kuuluville.”

Hankkeen yhtenä tavoitteena on antaa esim. teiniraskauden myötä koulunkäynnin keskeyttämään joutuneille nuorille tytöille ja naisille mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on CCYA kevään aikana tukenut 65 nuorta naista, jotka pääsevät nyt tekemään koulun päättökokeensa.

Hanketta edelsi Taksvärkki ry:n suomalaisille kouluille ja oppilaitoksille suunnattu Lukemattomat tytöt lukemaan -kampanja lukuvuonna 2013–2014. Taksvärkki-keräykseen osallistumalla suomalaiset nuoret tukivat sierraleonelaisia ikätovereitaan ja työtä tasa-arvon puolesta monivuotisessa kehitysyhteistyöhankkeessa.

Kuva: Janne Riikonen