Nuoret tekevät tärkeää Ebola-tiedotustyötä Sierra Leonessa

Taksvärkki ry:n nuorten koulutukseen ja elämänhallintataitojen edistämiseen keskittyvä kehitysyhteistyöhanke Sierra Leonessa on lähtenyt hyvin käyntiin haastavista olosuhteista huolimatta. Yhdessä paikallisen kumppanijärjestö Centre for Coordination of Youth Activities (CCYA) kanssa toteutettava hanke on jo tavoittanut 500 nuorta maaseudun kylissä ja pienemmissä kaupungeissa.

CCYA:n avustuksella nuoret ovat muodostaneet 25 pienempää toimintaryhmää, joissa tarjotaan tukea perus- ja ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Ryhmissä edistetään esimerkiksi luku- ja laskentataitoja, käsitellään seksuaaliterveyteen liittyviä kysymyksiä ja pohditaan mahdollisuuksia perustaa oma yritys. Nuoret saavat koulutusta myös ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Toiminta on haluttu kohdistaa erityisesti koulupudokkaille, maaseudulla asuville nuoret naisille ja vammaisille.


 
Ebola-virus heikentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia käydä koulua
 
Sierra Leonessa levinnyt Ebola-virus on asettanut myös CCYA:n toiminnan uusien haasteiden eteen. Ebolalla on ollut esimerkiksi merkittävä vaikutus lasten ja nuorten koulunkäyntiin Sierra Leonessa. Koulut on suljettu koko maassa määrittelemättömäksi ajaksi ja viranomaiset ovat joutuneet kehittämään uudenlaisia keinoja järjestää opetusta lapsille ja nuorille. Paikallisradiot ja televisio on valjastettu toimimaan uudenlaisina oppimiskanavina. Lapsille on koostettu erityisiä radio-ohjelmia, jotta heidän olisi mahdollista oppia kotona. Ongelmana on kuitenkin ollut, ettei radioita ja televisiovastaanottimia ole ollut riittävästi saatavilla erityisesti maaseudulla.


 
Ebola-viruksen myötä myös Taksvärkin kumppanijärjestön CCYA:n vapaaehtoiset nuoret ovat tehneet uudenlaista vaikuttamistyötä. He ovat kiertäneet tiedottamassa Ebolasta maaseudun kylissä ja julkisilla paikoilla kuten toreilla, kirkoissa ja moskeijoissa. Vapaaehtoiset ovat kertoneet keinoista suojautua Ebolalta myös tarttuvien radiomainosten kautta. Lisäksi he ovat pitäneet keskusteluohjelmia paikallisilla radiokanavilla. Nuoret ovat päättäneet toimia yhdessä, jotta Ebola saadaan kokonaan potkaistua ulos Sierra Leonesta.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teksti: Taika Kopra
Kuvat: CCYA