Utbildning och stöd för småföretagande i Sierra Leone

År 2014 påbörjades ett samarbetsprojekt i Sierra Leone mellan Dagsverke och den lokala medborgarorganisationen CCYA (Center for Coordination of Youth Activities). Under de gångna åren har det visat sig att projektet är väldigt produktivt. Ett av projektets syften är att erbjuda stöd åt unga i form av livskunskap för att ge dem en chans att börja studera i grundskola eller yrkesinriktad utbildning, samt att främja ungas samhälleliga påverkan. Dagsverkes programplanerare Senja Väätäinen-Chimpuku besökte CCYA i Sierra Leone i början av oktober.

dsc_0022x
CCYA:s kassörer John Bayoh och Lamim Koroma.
 

Senja fick bekanta sig med fem aktivitetsgrupper för unga i Sierra Leone. I projektet finns det 25 olika ungdomsgrupper som får stöd av CCYA, bland annat genom kurser i levnadskunskap och ekonomiskt stöd för medlemmarnas småföretag med ca 30 euros startbidrag. En del av småföretagens avkastning investeras i gruppens system för inbesparingar och lån. Tanken med de här systemen är att turvis hjälpa var och en av gruppens medlemmar att utvidga sina småföretag, som exempelvis kan innefatta att hålla en kiosk eller odla en trädgård. Varje medlem sparar kring en euro i månaden, som sedan sparas på aktivitetsgruppens gemensamma konto.

Under projektresan träffade Senja den 20-åriga Isatu Banguran, som fungerar som ordförande för en av aktivitetsgrupperna. Tack vare utbildningen och det ekonomiska stöd som hon fått via projektet har hon kunnat investera pengar i två getter och i inrättandet av en trädgård. Med hjälp av dessa resurser kan Isatu spara en del pengar varje månad för sin gymnasieutbildning och också stöda sin familj, till vilken hör hennes barn, tre syskon och mamma.

dsc_0107x
I framtiden vill Isatu Bangura bli läkare.
 

Projektet i Sierra Leone går alltså framåt på ett förträffligt sätt. Under projektresan var Dagsverkes programplanerare Senja speciellt imponerad över att familjer och lokalsamhällen har fått förändringar till stånd redan med små donerade belopp. Via projektet har människor fått utbildning i företagande och andra nödvändiga medborgarkunskaper. De här färdigheterna har de unga utnyttjat i praktiken och lyckats spara pengar bland annat för sina egna och för sina familjers barns skolavgifter. Också CCYA:s aktivitet i det politiska påverkansarbetet får tack. Medborgarorganisationen har främjat beaktandet av ungas perspektiv, och då speciellt perspektivet för unga kvinnor i en sårbar position, i det nationella beslutsfattandet.

Dagsverke rf:s finansierade projekt i samarbete med Center for Coordination of Youth Activities (CCYA) är verksamt i fyra distrikt i Sierra Leone: Port Loko, Bo, Moyamba och runt Freetown i distriktet Western Area. Projektets målsättning är att stöda utbildning och samhällelig aktivitet för unga. Under två år har 500 unga fått utbildning och stöd för småföretagande. Dessutom har över 8000 unga och 650 ansvariga från ungas grupper deltagit i diskussioner om ungas rättigheter och ansvar i olika tillfällen och via media. Projektet föregicks av Dagsverke rf:s kampanj Låt de olästa flickorna läsa, som riktade sig till läroanstalter under läsåret 2013–2014.

 
Text: Teena Asikainen
Foton: Senja Väätäinen-Chimpuku