Koulutuksen ja tasa-arvon puolesta

Taksvärkki ry:n viisivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen toiminnot Sierra Leonessa alkoivat tämän vuoden alussa. Hanke avattiin juhlallisesti pääkaupungissa Freetownissa toukokuun 15. päivänä. Avajaisiin osallistui noin 50 eri yhteistyökumppania. Paikalla oli paikallisia nuorisoministeriön, vammaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen, eri edunsaajien ja median edustajia.

Hankkeen viralliset avaussanat lausui kansallisen nuorisokomission varajohtaja Madam Amanita Sillah. Puheessaan hän kiitti suomalaisia koululaisia hienosta työstä hankkeen mahdollistajina. Hän kiitti myös alkaneen hankkeen pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä. Liian usein nuorisoa tukemaan pyrkivät hankkeet ovat tuloksiltaan heikkoja, sillä ne perustuvat lyhytkestoiseen tavara-apuun, joka ei muuta nuorten elämän perustaa.

Taksvärkin toiminnanjohtaja Lauri Peltonen toi avajaisiin terveiset yli 22 000 suomalaiselta koululaiselta, jotka osallistuivat lukuvuoden 2013–2014 Taksvärkki-kampanjaan Lukemattomat tytöt lukemaan.

Taksvärkki ry toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeen Sierra Leonessa yhdessä paikallisen kumppanijärjestönsä CCYA:n (Centre for Coordination of Youth Activities) kanssa. Hankkeessa pikkukaupungeissa ja kylissä asuville nuorille tarjotaan elämänhallintaan liittyvää koulutusta sekä tukea perus- ja ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi.

Avajaistilaisuuden lopuksi esitettiin Taksvärkki-kampanjalle tehty lyhytdokumentti Koulu on kaikille, joka teki innostavuudellaan suuren vaikutuksen avajaisyleisöön. Sierra Leonen TV halusi nuoren dokumentaristi Janne Riikosen ja Taksvärkin tiedottaja Pamela Arslanin tekemän dokumentin ohjelmistoonsa. Dokumentissa kaksi sierraleonelaista nuorta Edlyn Smith ja Delight Konneh kertovat mitä hyötyä opinnoista on ja toteutuuko tasa-arvo nuorten välillä? Myös Sierra Leonen nuorisokomission edustajat halusivat videon koulutuskäyttöön motivoimaan nuoria koulutus- ja kurssitoiminnassa.

 

Teksti ja kuvat: Lauri Peltonen