Nuorisoneuvostojen jäsenet puolustavat heikompia

Samson on 19-vuotias lukiolainen, jolla on paljon haaveita. Hän haluaa opettaa sambialaisille nuorille johtamis- ja vaikuttamistaitoja. Nuorisoneuvoston jäsenenä Samson motivoi muita lapsia ja nuoria toteuttamaan haaveitaan.

”Periaatteessa ihmisellä joka unelmoi suuresta, täytyy olla hyvä itsetunto. Jos on huono itsetunto, ei voi unelmoida suuresta ja ajatella asioita laajemmin. Uskon, että oppiessani itse uusia taitoja ja unelmoidessani suurista, inspiroin muita ihmisiä.

Minulla on paljon haaveita ja unelma-ammatteja. Haluan tulla lentäjäksi kun olen käynyt koulut loppuun. Haaveilen myös olevani Sambian presidentti. Valokuvaus on harrastukseni ja pidän siitä. Jokin näistä kolmesta on tulevaisuuden ammattini. Mutta aika näyttää minne päädyn.

taksvarkki_olerohkea_Samson

Olen lukion toisella luokalla. Asun Sambian pääkaupungissa Lusakassa. Arkeni on aika kiireistä. Jos en käy vapaa-ajallani nuorisoneuvostossa, olen ystävieni kanssa, katson elokuvia, pelaan jalkapalloa tai videopelejä tai luen kirjoja. Liityin nuorisoneuvostoon vuonna 2013. Tuntui, kuin olisin liittynyt perheeseen. Muut nuorisoneuvoston jäsenet ovat nykyään ystäväporukkani. Tapasin heidät jalkapalloa pelatessa. Yksi heistä oli loukkaantunut, ja toinen kysyi minulta apua. Siitä lähtien olemme olleet kavereita. He kertoivat minulle nuorisoneuvostosta, kiinnostuin ja lopulta liityin itsekin jäseneksi.

Nuoret kohtaavat Sambiassa monia haasteita, jotka johtuvat muun muassa köyhyydestä. Taloudelliset ongelmat näkyvät koulutuksen ja koulutarvikkeiden puutteena. Monella on myös heikko itsetunto, he eivät oikeastaan usko itseensä ja omiin taitoihinsa. Usein tämä johtuu taustasta, kuten köyhyydestä tai vanhempien tuen puutteesta.

Inspiroiduin toimimaan, kun kuulin, kuinka paljon ongelmia nuoret kohtaavat yhteisössämme. Nuorisoneuvoston kautta me voimme muuttaa asioita. Olemme ikään kuin lähettiläitä: tapaamme ihmisiä, jotka tietävät asioita, ja välitämme tiedot ihmisille yhteisöissämme. Puhumme niiden puolesta, joilla ei ole keinoja vaikuttaa. Neuvostona istumme alas ja keskustelemme, mitä voimme tehdä ratkaistaksemme ongelman. Olemme myös yhteydessä päättäjiin, jotka panevat muutoksia käytäntöön. Olemme eräänlainen silta yhteisön ja päättäjien välillä.

Samson ja Lusakan nuorisoneuvosto

Me nuoret emme aina osaa puhua aikuisille, joten vertaiskoulutus, jossa voi puhua saman ikäisen kanssa, helpottaa vaikeiden asioiden käsittelyä. Viime vuonna menimme puhumaan nuorille erääseen nuorisokeskukseen, kun kuulimme, että siellä on huumeongelma. Kerroimme heille huumeiden haitoista ja seurauksista.

Ihmisten puolustaminen ja muutoksen tuominen ovat ylpeydenaiheita minulle, ja niiden myötä tiedän olevani merkityksellinen yhteisössäni. Olen ylpeä siitä, että olen vahva nuori, joka puolustaa muita ja pystyy aidosti puhumaan niiden puolesta, jotka kohtaavat haasteita. Me nuoret voimme motivoida muita lapsia ja nuoria toteuttamaan haaveitaan.
Se että saan ihmiset ympärilläni hymyilemään ja elämään hyvää elämää, tekee minut todella onnelliseksi.”

Ole rohkea -lyhytdokumentissa sambialaiset nuorisoneuvostojen jäsenet Samson ja Hope kertovat tavoista, joilla he toimivat yhdenvertaisuuden puolesta.


 
Lisää videoklippejä ja nuorten haastatteluja tasa-arvon haasteista Sambiassa Taksvärkki-kampanjan OLE ROHKEA -sivustolla.