Oppilaskuntanuoret vuorovaikutusleirillä

Sisäänkäynnin edessä on vajaa viisikymmentä paria kenkiä ja sisältä luokkahuoneesta kuuluu iloisia naurahduksia ja puhetta. Huolimatta siitä, että kello on aamuseitsemän ja ilma on kuuman kostea, oppilaat ovat innoissaan meneillään olevasta jumppatuokiosta, jota ohjaa kanadalainen vapaaehtoinen Elisha Hunter. Olemme viihtyisässä kurssikeskuksessa Letangissa, Itä-Nepalissa, missä meneillään on koulutusleiri oppilaskuntatoiminnan vahvistamiseksi maaseudun kouluissa Itä-Nepalissa.

Näin alkoi yksi aamuista Morangin maakunnassa nelipäiväisellä vuorovaikutusleirillä (Interaction camp), jolla tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia oppilaskuntien toiminnasta. Leiri on toinen oppilaskunnille suunnattu koulutusleiri Taksvärkki ry:n ja nepalilaisen järjestön ECCAn yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa, joka käynnistyi vuodenvaihteessa. Leirille osallistui kaksi oppilasta ja yksi opettaja kustakin projektissa mukana olevasta kolmestatoista maaseudun koulusta, hankkeen vastaava projektikoordinaattori Rabindra Khatri, aluekoordinaattori Devi Prasad Ojha, kenttätyöntekijät Sambhu Maharjan ja Laxmi Basnet sekä kansainväliset vapaaehtoiset Kanadasta ja Suomesta.

Yhteishengen kohotusta

Saapuessaan leirikeskukseen kaikki huokuivat intoa ja iloa – olihan ilmassa leirikoulun tunnelmaa, mikä ei ole arkipäivää nepalilaisissa kouluissa. Luvassa on opetustuokioiden lisäksi vapaamuotoisempaa ohjelmaa, joka on pyritty rakentamaan siten, että sen avulla saadaan vahvistettua oppilaiden esiintymisvarmuutta ja motivoitua heitä yhteisöjensä tuleviksi muutoksentekijöiksi.

Hyvää yhteishenkeä haettiin tutustumalla toisiin parikeskustelujen ja nimileikin avulla, jossa muisteltiin uusien tuttavien nimiä. Epäonnistuessaan joutui rangaistuksena esittämään valitsemansa ohjelmanumeron. Nämä oppilaiden luovat ohjelmanumerot olivat tärkeässä osassa koko leirin ajan. Jo leirin alusta alkaen suuri osa oppilaista oli rohkeita laulamaan, tanssimaan, lausumaan runon tai esimerkiksi kertomaan vitsin.

Onnistuneen leirin takaamiseksi luotiin myös yhteiset pelisäännöt yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Sen lisäksi oppilaat jaettiin neljään vastuuryhmään, josta jokaiselle ryhmälle annettiin vastuutehtävä: viihdyttäminen, evaluointi, käytännönjärjestelyt ja raportointi. Kukin ryhmä vastasi omasta osuudestaan päivän ajan ja myöhemmin roolit vaihdettiin. Oppilaskunnat käyttävät tällaista vastuun jakamista myös kouluissaan, mikä on lisännyt järjestystä ja oppilaiden aktiivisuutta, kun työtehtävät ovat selkeästi jaettu.
 
IMG_5252
 
Uusia ideoita oppilaskuntatoimintaan

Tiiviit päivät alkoivat rauhoittumisella ja sisälsivät opetustuokioita vedenpuhdistuksesta, puhtaan juomaveden ja henkilökohtaisen hygienian tärkeydestä sekä oppilaskunnan toiminnan perusteista, keskustelua ja ryhmätyöskentelyä. Jokainen koulu esitteli, mitä he ovat aiemmin oppilaskunnissaan tehneet. Uusia ideoita mietittiin yhdessä ryhmissä ja muiden koulujen jo toteuttamat aktiviteetit herättivät ajatuksia. Vaikuttamista lähestyttiin valmistamalla seinäsarjakuvia, joissa esiin nousi aiheita liittyen esimerkiksi ilmastonmuutokseen, lapsityövoiman käytön lopettamiseen, tyttöjen ja poikien väliseen tasa-arvoon ja positiivisen ilmapiirin levittämiseen. Motivaatiota ja uusia ideoita oppilaskuntatoimintaan haettiin lisäksi vierailemalla Kherwan kylässä sijaitsevassa ECCAn ja Taksvärkin aiemmassa hankkeessa mukana olleessa koulussa nimeltä Shikshya Vikash Higher Secondary School, missä oppilaskunta on toiminut aktiivisesti jo usean vuoden ajan. Oppilaskunta pitää muun muassa huolta koulun pihalla olevasta yrttitarhasta ja he ovat myös istuttaneet pihalle kasveja ja puita, jotka tarjoavat suojaa auringolta.

Yksi leirin tärkeimmistä tavoitteista oli laatia jokaiselle oppilaskunnalle toimintasuunnitelma seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Suunnitelmiin sisällytettiin koulutuksessa saatuja ideoita kuten erilaisia kilpailuja (laulua, esseenkirjoitusta, tanssia, tietovisaa), opetustuokioita (aiheina johtajuus, päihteiden käyttö, sanitaatio, lapsiavioliitot) ja liikuntaa (jalkapallo, lentopallo, sulkapallo, tanssi). Osassa kouluissa suunniteltiin myös ovelta ovelle -kampanjoita, joilla kyläläisiä tiedotetaan esimerkiksi rahankäytöstä, käsihygieniasta, ympäristöstä tai lukutaidon merkityksestä.
 
IMG_5259
 

Kiitollisina ja toiveikkaina kohti tulevaa lukuvuotta

Kolmannen päivän ilta huipentui yhteen leirin odotetuimmista tapahtumista, kun leirillä kisattiin viihdyttäjäkuningattaruudesta ja -kuninkuudesta. Oppilaat ja osa opettajista valmistivat omat ohjelmanumeronsa, joihin selvästi panostettiin. Esitykset pisteytettiin lahjakkuuden, luovuuden ja itse esityksen perusteella. Jokainen odotti vuoroaan jännittyneenä, mutta itse kisa käytiin hyvässä hengessä kaikkia kannustamalla. Voittajien selvittyä heidät palkittiin, ja ilmassa oli juhlan tuntua.

Viimeisenä aamuna kokoonnuimme viimeistä kertaa luokkahuoneeseen. Ryhmäkuvia otettaessa ei olisi uskonut, että iso osa näistä ihmisistä tapasi toisensa ensimmäistä kertaa vasta muutama päivä sitten. Leiriläiset olivat selvästi väsyneitä, mutta myös toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Oppilaat kertoivat, että he ymmärsivät nyt, kuinka heidän koulunsa voisivat olla aktiivisempia oppilaskuntatoiminnassa ja opettajat olivat kiitollisia mahdollisuudesta osallistua koulutukseen. Kuluneet neljä päivää sisälsivät paljon ohjelmaa ja uutta asiaa ja leirikeskuksen jätti taakseen ryhmä hymyileviä nuoria. Leirille osallistuminen oli monelle ainutlaatuinen kokemus.
 
IMG_5285
 
 

Teksti ja kuvat: Kati Hirvonen

Kirjoittaja toimii Taksvärkin ry:n nepalilaisessa kumppanijärjestössä ECCAssa Etvo-vapaaehtoisena.