Oppilaskunnat koulujen kehittäjinä Nepalissa

“Olemme tulleet rohkeammiksi oppilaskunnan avulla.” Näin tokaisivat viisi oppilaskunnan hallituksen jäsentä yhdestä suusta Shree Shishy Shakshar Lower Secondary Schoolissa Dhulabarin kylässä kysyttäessä oppilaskunnan suurimpia aikaansaamia vaikutuksia. Koulu on yksi kolmestatoista Itä-Nepalin maaseudun koulusta, joissa Taksvärkin ja nepalilaisen paikallisjärjestön Environment Camps for Conservation Awarenessin (ECCA) yhteistyöprojekti toteutetaan.

Projektin yksi keskeisimpiä tavoitteita on oppilaskuntien tukeminen ja kehittäminen aktiivisiksi toimijoiksi kouluissaan ja kyläyhteisöissään. ECCA onkin Nepalissa ensimmäisiä järjestöjä, joka on ollut käynnistämässä oppilaskuntatoimintaa Nepalin julkisiin kouluihin vuodesta 1992 alkaen. Nykyisin oppilaskuntien perustamisesta on säädetty myös hallituksen tasolta, mutta monilla kouluilla on ollut haasteita saada oppilaskunnat toimimaan aktiivisesti. Työtä siis riittää ja ECCAn lisäksi Nepalissa on myös muita järjestöjä, jotka tekevät työtä oppilaskuntien eteen. Oppilaskuntien tekemien muutosten myötä on huomattu, että kouluympäristöt ja kouluviihtyvyys ovat parantuneet merkittävästi, minkä myötä myös koulussa käyvien lapsien lukumäärä on kasvanut.

Oppilaskunnat aktiivisina toimijoina

Oppilaskunnat ovat aktiivisia toimijoita Nepalin maaseudulla. Suurin ero Suomen oppilaskuntatoimintaan nähden on, että monissa kouluissa oppilaskunnat vastaavat toiminnoista, joita varten Suomen kouluissa on palkattu erillisiä työntekijöitä. Tärkeimpiä tällaisia tehtäviä ovat koulupihan ja luokkahuoneiden siisteyden ylläpito, kukkien ja kasvien istuttaminen ja hoito sekä vessojen peseminen. Yhdessä hankekouluista oppilaat toivat vettä tullessaan kouluun, sillä koulussa ei ole luotettavasti toimivaa vesipistettä. Vaikka voisi helposti ajatella, että tämän kaltainen vastuu koulujensa ympäristöstä saisi aikaan negatiivisia tunteita tai ärsytystä oppilaissa, he olivat sen sijaan hyvin ylpeitä siitä, että toimivat tärkeässä roolissa kouluissaan. “Koulu on yhteistä omaisuuttamme, josta meidän tulee pitää hyvää huolta.”

IMG_5677
 
Perustoimintojen ylläpitämisen lisäksi oppilaskunnilla on tärkeä rooli vapaamuotoisten aktiviteettien järjestäjänä kouluissaan. Pääosa oppiaineista nepalilaisissa kouluissa keskittyy ns. koviin tieteisiin, eikä valtion kouluissa yleensä opeteta esimerkiksi kuvaamataitoa, draamakasvatusta tai esiintymistaitoja. Aktiviteeteillä on merkittävä rooli oppilaiden yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä esiintymistaitojen kehittämisen kannalta. Ajankohta aktiviteeteille on perjantai-iltapäivisin, jolloin useimmissa kouluissa päivä on lyhempi. Silloin järjestetään mm. kilpailuja, joissa oppilaat voivat esimerkiksi lausua runoja, kirjoittaa aineita, laulaa, tanssia, pitää puheita, kertoa vitsejä tai näytellä. Palkintoina voittajille jaetaan kouluvälineitä kuten kyniä ja vihkoja. Näiden lisäksi hankekoulujen oppilaskunnat toimivat tiedonlevittäjinä julkaisemalla seinälehteä, johon vapaamuotoisten tarinoiden lisäksi kerätään tietoiskuja esimerkiksi hygieniaan ja ympäristöön liittyen. Lisäksi tiedotetaan kylässä tapahtuneista onnettomuuksista ja muista uutisista.

IMG_2482
 
Oppilaskuntatoiminnan myötä kouluihin on saatu luotua järjestystä sekä toiminnallisten aktiviteettien avulla että tukemalla koulutoimintaa. Useassa koulussa aktiviteettien hoitamista organisoidaan jakamalla oppilaita eri ryhmiin, joilla jokaisella on oma värinsä. Kukin ryhmä vastaa päivittäin eri tehtävien hoitamisesta. Tällä tavoin voidaan välttää sekasortoa ja luoda kouluun toimiva järjestelmä jakamalla vastuuta tasaisesti. Sen lisäksi sillä voidaan vaikuttaa oppilaiden ja opettajien väliseen kommunikaatioon. Tästä oppilaat kertoivat esimerkin, jossa oppilaskunnan jäsen voi tulla koulutoverinsa tueksi kertomaan opettajalle vaikeista asioista, esimerkiksi sairaudesta. Oppilaskuntien avulla voidaan myös auttaa vanhempia ymmärtämään koulutuksen tärkeys esimerkiksi ovelta ovelle -kampanjoilla, joissa kotiin jääneitä koulutovereita haetaan kouluun oppilaskunnan jäsenten avustuksella.

Oppilaskuntatoiminta voimauttaa oppilaiden lisäksi myös kyläyhteisöjen toimintaa. Yksi esimerkki tästä on Shree Deurali Higher Secondary School Belaharasta, missä oppilaskunta piti huolta kylän temppelin siivoamisesta. Kun kyläläiset huomasivat, että siisti temppeli on kaikille mieluisampi, alkoivat he myös siistiä temppelialuetta säännöllisesti. Lisäksi oppilaskunnat tekevät ovelta ovelle -kampanjointeja kertoen kyläläisille eri teemoista, kuten esimerkiksi puhtaan juomaveden tärkeydestä tai käsihygieniasta.

IMG_5085
Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös roskien lajitteluun ja koulujen siivoamiseen. Kuvassa rakenteilla oleva komposti Harin koulussa Dhulabarissa.
 

Artikkeli on kirjoitettu ECCA-järjestössä toimivan Etvo-vapaaehtoisen Kati Hirvosen haastattelemien oppilaskunnissa toimivien oppilaiden kommenttien perusteella. Hirvonen vieraili kymmenessä Taksvärkin ja ECCA:n yhteistyökoulussa Itä-Nepalin maaseudulla kesäkuun 2016 puolivälissä.

 
 
Teksti ja kuvat: Kati Hirvonen