Draama avuksi: Nuoret kertovat Nepalissa puhtaan juomaveden tärkeydestä

Taksvärkin nepalilaisessa kumppanijärjestössä ECCAssa toimii työntekijöiden lisäksi suuri joukko vapaaehtoisia nuoria. Vuonna 2015 heitä oli yhteensä 230, joista yli puolet tyttöjä. Nämä nuoret toimivat ympäri Nepalia erilaisissa tehtävissä. He mm. avustavat ECCAa koulujen oppilaskuntanuorien kouluttamisessa sekä ovat mukana erilaisissa tempauksissa ja projekteissa. Tällä tavoin he saavat hyvää työkokemusta opintojensa ohella ja pystyvät kehittämään henkilökohtaisia taitojaan. Vapaaehtoisuus on myös väylä työllistyä joko ECCAan tai muihin vastaaviin järjestöihin kokemusta kartuttamalla ja kontakteja luomalla. Valtaosa ECCAn työntekijöistä onkin entisiä vapaaehtoisia.

Katudraamaesityksiä ja ovelta ovelle -kampanjoita

Yksi esimerkki vapaaehtoisten järjestämistä aktiviteeteista ovat katudraamaesitykset. Viimeisin esitys toteutettiin hiljattain Bungamatin kylässä Kathmandun laaksossa, missä parhaillaan on havaittu mm. koleratapauksia saastuneen juomaveden takia. Yhteensä kymmenen nuorta suunnitteli ECCAn työntekijöiden kanssa esityksen puhtaan juomaveden tärkeydestä. Tällä epämuodollisella tavalla pyritään tavoittamaan paikallisia ihmisiä ja valistamaan heitä terveyteen ja hygieniaan liittyvistä asioista.

img_1174
Suuri joukko kyläläisiä kerääntyi Bungamatin tärkeimmän temppelin aukiolle katsomaan draamaesitystä.
 
ECCA pyrkii kaikessa toiminnassaan lisäämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Draamaesityksen paikka ja ajankohta oli suunniteltu yhdessä kylätoimikunnan edustajan kanssa, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monta kuulijaa. Sen lisäksi läheisen koulun oppilaskunta-aktiivit tulivat paikalle jakamaan vedenpuhdistamiseen tarkoitettua klooria ja opastamaan sen käytössä.

Nuoret olivat jännittyneitä ennen esityksen alkua. Kuukausi sitten ECCAlla vapaaehtoisena aloittanu Pratik Shrestha (18) sanoi, että pahinta olisi, jos hän jäätyisi lavalle eikä muistaisi, mitä hänen piti sanoa.

Katudraamaesitysten lisäksi vapaaehtoiset ovat mukana esimerkiksi ovelta ovelle -kampanjoissa, kun pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon kyläyhteisön ihmisiä ja kertomaan esimerkiksi puhtaan juomaveden tärkeydestä.

img_1176
Katudraamaesityksessä käytiin lyhyiden kohtausten avulla läpi, mitä saastuneen juomaveden käytöstä seuraa ja kuinka juomavesi voidaan puhdistaa. Yhtä rooleista näytteli Pratik Shrestha (oikealla).
 

Toimintaan mukaan erilaisin tavoin

Nuoret tulevat vapaaehtoisiksi ECCAan eri tavoin. Osa nuorista kertoi kuulleensa järjestöstä kaveriltaan, mutta Pratik kertoi oman hieman erilaisen tarinansa. “ECCAn toimisto sijaitsee kouluni ja kotini puolessa välissä ja kävelin siitä joka päivä ohi koulumatkoillani. Näin kyltin toimistolle, ja mietin minkälaisten asioiden parissa he toimivat. Tutustuin ECCAn kotisivuihin ja heidän projekteihinsa, jotka vaikuttivat mielenkiintoisilta.” Pratikilla kävi myös hyvä tuuri. Kysyttyään äidiltä mahdollisuutta liittyä ECCAan vapaaehtoiseksi selvisi, että Pratikin äiti oli ECCAn toiminnanjohtaja Yogendra Chitrakarin hyvä ystävä. Tapaaminen järjestyi nopeasti ja juuri koulunsa päättänyt Pratik päätyi käyttämään välivuotensa toimimalla vapaaehtoisena ECCAssa ennen tulevia yliopisto-opintojaan.

img_1214
Katudraamaesityksiä seuraavia kylän naisia lapsineen.
 

Parantamisen varaa tulevaan

Bungamatin draamaesitys onnistui hyvin, mutta jätti parantamisen varaa myös tulevaan. Ajankohdaksi oli valikoitunut juhlapäivä, jolloin lähikylän ihmiset saapuvat soittamaan instrumenttejaan aukiolle. Toisinaan juhlinta äityikin niin kovaksi, etteivät nuorten äänet kuuluneet muun metelin ylitse. Nuoret olivat kuitenkin innoissaan esityksestä, ja he olivat selvästi helpottuneen iloisia sen jälkeen. Kokoontuessamme lounaalle aurinkoisen aamupäivän jälkeen ja käydessämme läpi palautetta oli tunnelma vapautunut, ja jo innostunut seuraavan päivän ovelta ovelle -tiedotuskampanjan johdosta.

img_1264
Innostuneet nuoret lounaalla esitysten jälkeen.
 
 

Teksti ja kuvat: Kati Hirvonen

Kirjoittaja toimii Taksvärkin ry:n nepalilaisessa kumppanijärjestössä ECCAssa Etvo-vapaaehtoisena.