Uusi Mosambik-kampanja!

Lukuvuonna 2011-2012 Taksvärkki tarjoaa oppilaitoksille uuden Mosambik-kampanjan Unelma ammatista.

Kampanjan  kohteena ovat mosambikilaiset nuoret. Tavoitteena on monivuotinen kehitysyhteistyöhanke, jolla tuetaan Mosambikin pääkaupungin Maputon suurimman slummialueen nuorten mahdollisuuksia saada ammattikoulutusta.

Kehitysyhteistyötä suoraan nuorelta nuorelle

Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki-kampanjaan suomalainen nuori tukee Maputon suurimman slummialueen Chamanculon  nuorten mahdollisuuksia saada ammattikoulutusta.

Chamanculossa asuu noin 155.000 ihmistä, joista valtaosa on  alle 15-vuotiaita. Keskeisinä ongelmina ovat elintason alhaisuus, köyhyys, koulutuksen ja työn puute. Lisäksi AIDS/HIV:n tuomat ongelmat,  rikollisuuden kasvu ja päihteiden lisääntynyt käyttö ovat osa monen nuoren arkea.

Kampanja ja sitä seuraava monivuotinen kehitysyhteistyöhanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen ASSCODECHA järjestön kanssa. Hankkeessa kehitetään myös slummien oloja  mm. sanitaatiota, HIV/AIDS terveysvalistusta, koulutusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa lisäämällä.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden kehitysmaatietoisuuden ja yhteisvastuullisen toiminnan lisääminen.

Kampanja tarjoaa!

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat kansainvälisyyskasvatusmateriaalit, jotka sisältävät kampanjan julisteen,oppaan oppitunneille tehtävineen,dokumentin sekä aamunavauksen.

Taksvärkin vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat vierailevat pyynnöstä kouluilla kertomassa lasten ja nuorten oikeuksista sekä mosambikilaisten nuorten tilanteesta ja kehitysmaan arjesta. Kouluttajan voi tilata yhtä tai useampaa oppituntia tai kokonaista teemapäivää varten.

Kampanjasivusto tarjoaa laajan materiaalin oppilaiden ja opettajien käyttöön. Tietoa Mosambikista, Videoskaban, työpajoja, kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja sekä ohjeet kampanjaan osallistuville.

 

Poliisihallituksen rahankeräyslupa nro POHADno 2020/2010/4567/8.4.2011

Luvan saaja: Taksvärkki ryToimeenpanoaika- ja alue: 8.4.2011-31.5.2012, koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttöaika:  2012-2016
Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään nuorten keskuudessa tehtävään työhön Mosambikissa.
Toimeenpanija: Taksvärkki ry:n yhteistyökumppani ASSCODECHA-järjestö.