Taksvärkin uusi hanke Mosambikissa alkaa tammikuussa

Mosambikissa vuoden lämpimin aika ja pisimmät lomat kouluista ja työpaikoilta ajoittuvat joulu- ja tammikuulle. Ne joilla on varaa matkustaa, etsiytyvät rannoille, joita maassa riittää runsaasti omasta takaa. Maan pääkaupungissa Maputossa ne, jotka eivät matkusta kauemmaksi, käyvät vähintäänkin kastamassa varpaansa meriveteen Costa do Solin rannalla aivan kaupungin keskustan lähellä. Rannan läheisyydessä tienvarsia reunustavat myyjät, jotka tarjoavat juomia kylmälaukuista tai ruoka-annoksia hiiligrillistä.

Kaikki eivät kuitenkaan ole juuri nyt lomatunnelmissa. Chamanculon slummialueella toimiva Taksvärkin kumppanijärjestö ASSCODECHA on ollut valmistautunut aloittamaan kehityshankkeen alueen nuorten parissa heti kun hanke virallisesti alkaa, 1.1.2012.

Hanke tulee tukemaan köyhien lasten koulunkäyntiä, antamaan ammattikoulutusta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä parantamaan alueen heikkoa sanitaatiota rakentamalla käymälöitä ja valistamalla ihmisiä hyvästä hygieniasta. Koska HIV on Mosambikissa vakava ongelma, on myös HIV-valistus osa tätä hanketta. Ensimmäinen konkreettinen tehtävä hankkeen uusille työntekijöille ja vapaaehtoisille onkin kartoittaa Chamanculon nuorten tietämystä HIViin ja AIDSiin liittyvissä kysymyksissä.

Nyt alkavan uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu aloitettiin jo huhtikuussa 2010. Työhön osallistui Suomessa myös Taksvärkin vapaaehtoisryhmä Kääntöpiiri. Ulkoasiainministeriön tuki hankkeelle vahvistui joulukuussa 2011.

 

10 vuotta toimintaa Chamanculon nuorten tukemiseksi

ASSCODECHA on toiminut Chamanculon heikompiosaisten puolesta jo 10 vuotta, ja saanut siinä ajassa tärkeän aseman kaupunginosassa. Järjestön perustivat vuosituhannen alussa kaupunginosan aktiiviset nuoret ja naisjärjestöaktiivit. Nuorten tukeminen ja koulutuksen ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen on ollut keskeisessä asemassa järjestön työssä. Tasa-arvokysymykset otetaan huomioon järjestön kaikessa työssä, ja naisten asemaa on parannettu mm. lukutaitokoulutuksen avulla.

Kymmenvuotisen taipaleensa aikana ASSCODECHA on myös luonut kiinteät suhteet Chamanculon paikallisviranomaisiin, ja tuonut esiin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten äänen. Järjestön vaikuttamistyön seurauksena paikallishallinto onkin jo tehnyt parannuksia alueen koulurakennuksissa ja jätehuollossa. Paljon työtä on silti vielä tehtävänä, sillä Chamanculon kahdessa koulussa ei vieläkään ole tarpeeksi paikkoja kaikille alueen lapsille, kaupunginosassa asuu edelleen lukutaidottomia aikuisia ja köyhyys on arkipäivää valtaosalle Chamanculon asukkaista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikia jalkapallopelin jälkeen Chamanculossa ASSCODECHAN toimintakeskuksen edessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myyntikoju keskellä katua Chamanculossa.

 

 

Teksti ja kuvat
Katja José
Taksvärkin hankesuunnittelija