Nuorisojärjestön saavutuksia juhlittiin Mosambikissa

Samaan aikaan kun Suomessa 8.9. juhlistettiin 50-vuotiasta Taksvärkkiä, juhlittiin Mosambikissa Taksvärkin kumppanijärjestö ASSCODECHAn 16-vuotista taivalta. Juhlatilaisuudessa esiteltiin viime vuoden lopussa päättyneen Taksvärkin ja ASSCODECHAn yhteistyöhankkeen keskeisimpiä tuloksia.

Nuorten aktiivien musiikki- ja tanssiesitysten saattelemana myös Taksvärkki ry yhtenä ASSCODECHAn tärkeimmistä kumppaneista palkittiin kunniakirjalla osoituksena viisivuotisen yhteistyön merkityksestä ASSCODECHAlle. Taksvärkin puolesta kunniakirjan vastaanotti Suomen Mosambikin suurlähettiläs Laura Torvinen.

kunniakirjaASSCODECHA

Vuosina 2012–2016 toteutettu yhteistyöhanke keskittyi Chamanculon nuorten ammatilliseen koulutukseen, lasten koulunkäynnin tukemiseen muun muassa tukiopetusryhmien kautta sekä nuorisorikollisuuden ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn vapaa-ajantoiminnan ja keskusteluryhmien kautta. Hankkeen myötä yli 2000 nuorelle tarjottiin neuvontaa opiskelumahdollisuuksiin, työnhakuun ja pienyrittäjyyteen liittyen. Heistä reilu 1100 osallistui ammatti- tai oppisopimuskoulutukseen tai yrittäjäkursseille ja noin 600 sai käytännön neuvontaa työnhaussa tai oman pienyrityksen perustamisessa. Lisäksi tuettiin yli 1600 lapsen peruskoulutusta, ja 700 aikuista oppi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan lukutaitokursseilla.

Terveys- ja hygieniavalistuskampanjoiden, siivoustalkoiden sekä hankkeen alkuvaiheessa rakennettujen yhteisökäymälöiden myötä vähennettiin kulkutautien leviämistä Chamanculo C:n alueella. Hankkeella myös vahvistettiin kumppani ASSCODECHAn kapasiteettia erityisesti taloushallinnon ja seurannan osalta. Vakaampi järjestö jatkaa toimintaansa uusien rahoittajien turvin Taksvärkin rahoittaman hankkeen päätyttyä.

Taksvärkin ja ASSCODECHAn työn Mosambikin nuorten parissa mahdollistivat lukuvuonna 2011–2012 Taksvärkki-keräykseen osallistuneet suomalaiset nuoret. Lue lisää kyseisen lukuvuoden Taksvärkki-kampanjasta Unelma ammatista täältä.

MosambikKampanjajuliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teksti: Veera Blomster
kuvat: Laura Torvinen ja ASSCODECHA