Koulutusta ja ennaltaehkäisevää työtä

Nuori vapaaehtoinen arvioitsija Lauri Heimo vieraili maaliskuussa 2014 Chamanculossa, Mosambikin pääkaupungissa Maputossa. Lauri oli osa evaluointitiimiä, joka kahden viikon ajan teki väliarviointia Taksvärkki ry:n ja sen kumppanuusjärjestö ASSCODECHAn yhteisestä hankkeesta.

Arvioitsijan työhöni kuului taustaraporttien lukemista, olemassa olevan tilanteen kartoittamista, haastattelujen tekemistä ja tietojen analysointia, kertoo Lauri matkan jälkeen. ”Kokemus oli todella hieno ja opettavainen, mutta myös haastava. Sain uutta perspektiiviä sekä maailmaan, että ammatilliseen osaamiseeni.”

Päällimmäiseksi mieleen jäivät toisaalta urbaanin köyhyyden valtavat haasteet, toisaalta ASSCODECHAn työntekijöiden ja vapaaehtoisten vilpitön ja palava halu saada aikaan muutosta, lisää Lauri.

Lue väliarvionti täältä.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sateella Chamanculon tiet alkavat tulvia, ja viimeaikoina on satanut runsaasti. Maaperä koostuu painavasta hiekasta, johon sadevesi ei kunnolla imeydy, joten kuoppaiset tiet kasvavat täyteen vesiesteitä. Esteet saavat vierailijoita alueelle kuskaavat taksikuskit kiroilemaan, mutta ovat kuitenkin Chamanculon ongelmista pienimmästä päästä.

Chamanculo on yksi Mosambikin pääkaupungin Maputon köyhimmistä kaupunginosista, ja sitä voisi kai perustellusti kutsua slummiksi. Raskaasti ylikansoitettu Chamanculo koostuu neljästä alueesta, jotka on kätevästi nimetty A-, B-, C- ja D-alueiksi. Arvioitu väkiluku oli vuoden 2007 väestölaskennan mukaan 68 000, mutta paikallisten arvioiden mukaan tuo luku on tasaisen muuttovirran johdosta kasvanut merkittävästi ja muun muassa Wikipediassa Chamanculon väkiluvuksi on kirjattu 158 000. Chamanculon suurimmiksi haasteiksi ASSCODECHAn raporteissa nimetään huono sanitaatiotaso, HIV-tartunnat, nuorisotyöttömyys ja väestön alhainen koulutus.Yksi elinkeinoista Chmanculossa on hiilen kauppaaminen. Aurinko on taksikuskien iloksi jo lähes kuivattanut tien.

Edellä mainittuihin ongelmiin ryhdyttiin etsimään ratkaisua paikallisten nuoriso- ja naisryhmittymien sekä paikallisjohtajien toimesta vuonna 2001 ja tästä yhteistyöstä syntyi kansalaisjärjestö ASSCODECHA (Associação Comunitário para o Desenvolvimento do Chamanculo). ASSCODECHAn vastaus haasteisiin on ollut identifioida suurimmat ongelmat ja ryhtyä omalta osaltaan ratkomaan niitä. Koulutuksen osalta annetaan materiaalista tukea ja tukiopetusta vaikeuksissa oleville lapsille ja lukutaito-opetusta aikuisille. Nuorille järjestetään ammatillista koulutusta ja työharjoittelujaksoja. Nuoria pyritään myös aktivoimaan urheilun ja kulttuurin saralla. HIV:n leviämistä ja sanitaatio-ongelmia pyritään saamaan aisoihin valistustyöllä ja konkreettisemmin rakentamalla moderneja vessoja. Toimintaa pyöritetään muutamien palkattujen työntekijöiden ja lukuisten vapaaehtoisten avulla.

Tyttöjen koulunkäynti on Chamanculossa ollut kasvussa, mutta luku- ja kirjoitustaidon puute on silti yleistä. Luokkakoon ollessa yleensä 50–60 oppilaan paikkeilla ja oppilaiden eläessä absoluuttisessa köyhyydessä on lasten keskittymiskyky koetuksella. Peruskouluopetus on kahdeksanteen luokkaan asti maksutonta, mutta koulunkäyntiin liittyy kuitenkin materiaalikuluja joihin kaikilla perheillä ei ole varaa. Joissakin perheissä taloudellinen tilanne ajaa lapset hanttihommiin koulunkäynnin sijasta. Puutteellinen koulutus johtaa osaltaan myöhemmin nuorisotyöttömyyteen ja toimettomuuteen, joka puolestaan ilmenee Chamanculossa lisääntyvänä päihteidenkäyttönä, rikollisuutena ja prostituutiona. Koulutukseen panostamisen voikin nähdä toisaalta ennaltaehkäisevänä työnä, toisaalta investointina tulevaisuuteen.


Koululaisia Chamanculo C:ssä.

Lasten koulunkäyntiä tuetaan ASSCODECHAn toimesta materiaalikuluja korvaamalla ja antamalla tukiopetusta. Tuen saajiksi valikoituu lapsia kouluissa tehtävän esivalinnan ja ASSCODECHAn lopullisen tarveharkinnan kautta. Olosuhteista johtuen lukuisat lapset valikoituvat koulujen esivalinnassa avun tarvitsijoiksi, mutta ASSCODECHAn puolelta tehdään lopullinen valinta vierailemalla lasten kotona ja arvioimalla tilanne taloudellisin ja vanhempien koulutustason huomioivin perustein.


Lapset odottelevat tunnin alkua ASSCODECHAn sisäpihalla.
 

Nuorten työllistymiseen tähtääviltä kursseilta valmistuu ompelijaksi, automekaanikoksi, kampaajaksi sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijäksi. Yhtä näistä kursseista vetää Idalina Betuel, jolla on parturikampaamo Chamanculossa ja halu auttaa alalle pyrkiviä. Idalina toimii opettajana kolmen kuukauden kurssilla, joka päättyy yhtä pitkään työharjoittelujaksoon. Opiskelijoista suurin osa on naisia ja ikähaarukka on 21 ja 30 vuoden välissä; osa kurssilaisista on tullut opiskelemaan ammattiin heti koulujen jälkeen, osa on ollut pitkiä aikoja kotiäitinä. Opiskelijoiden mukaan kurssit herättävät aloitteellisuutta ja luovat mahdollisuuksia hakeutua töihin kodin ulkopuolelle. Kurssilaisten tulevaisuudensuunnitelmissa onkin seurata monien aiempien kampaajaopiskelijoiden jalanjäljissä palkkatyöhön tai perustamaan oma kampaamoyritys.
 
Opettaja Idalina Betuel seuraa hiustenpidennysoperaatiota.

Kipinän tulevalle työuralle voi ASSCODECHAn toiminnassa saada myös muiden aktiviteettien kautta. HIV- ja AIDS-valistustyötä vapaaehtoisina tekevät (Zália, Maria ja Fulgencia) kiertävät ovelta ovelle informoimassa asukkaita HIV:stä ja malariasta. Nuoret vapaaehtoiset toteavat haastavan työn antaneen valmiuksia hoitotyöhön ja motivoineen hakemaan sairaanhoitajaopintoihin.


Nykyiset vapaaehtoiset, tulevat sairaanhoitajaopiskelijat.

ASSCODECHA pyrkii aktivoimaan lapsia ja nuoria paitsi koulutuksella, myös erinäisillä aktiviteeteilla. On järjestetty teatteri- ja taidetyöpajoja, tanssia, tietotekniikkaopetusta ja urheilutapahtumia. ASSCODECHAn tiloista on avoimien ovien politiikan ja aktiviteettien myötä tullutkin kokoontumispaikka monille. Jotkut käyvät ASSCODECHAn tietokoneilla netissä, toiset järjestävät capoeira-rinkejä.

Capoeira-peli käynnissä.
 
Ennaltaehkäiseväksi työksi voi laskea myös sanitaatiotason parantamiseen keskittyvät aktiviteetit. Monet perheet käyttävät edelleen niin sanottuja perinteisiä vessoja, jotka he joutuvat jakamaan naapureidensa kanssa. Perinteiset vessat ovat maahan kaivettuja kuoppia, jotka täyttymisen jälkeen peitetään. Uusi vessa syntyy kun kaivetaan uusi kuoppa. Tiiviisti asutetulla alueella vessan virkaa toimittavat maakuopat johtavat paitsi hajuhaittoihin, myös yhdessä puutteellisen viemäröinnin kanssa tautien leviämiseen. ASSCODECHAn toimesta on rakennettu kaksi modernia vessa/suihkukompleksia, jotka ovat toimineet paitsi hygieniatason lisääjinä, myös sosiaalisen elämän vauhdittajina. Viimeksi rakennetun kompleksin jakaa kymmenen perhettä, jotka aiemmin pitäytyivät omissa kodeissaan, sillä jaetulla pihamaalla ei perinteisen vessan tuottaman hajun takia voinut viettää aikaa. Nyt sosiaalinen elämä on perheiden välillä vilkastunut ja pihamaalla kuivataan pyykkiä, tehdään ruokaa ja tarinoidaan vaikka suomalaisten haastattelijoiden kanssa.


Ryhmäkuvassa osa sanitaatiokompleksin jakavista kymmenen perheen jäsenistä.

Aurinko kuivaa lopulta vesiesteet teiltä. Chamanculon rakenteellisempiin ongelmiin ei ratkaisua ole odotettavissa yhtä nopealla aikataululla. Vaikuttaa siltä, että parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa.

Teksti ja kuvat: Lauri Heimo