Madagaskarilla 10 000 koulutetun tavoite täyttymässä

Taksvärkki on kouluttanut yli 6200 aikuista ja nuorta Madagaskarilla. Luku- ja kirjoitustaitohankkeesta on jäljellä viimeinen vuosi ja alkuperäinen tavoite 10 000 koulutetusta lähestyy.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhanke Madagaskarilla on käynnissä kolmatta vuotta ja sen tavoitteena on kouluttaa virallisen koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä lapsia ja nuoria lukemaan ja kirjoittamaan toiminnallisella, arkielämään sovelletulla teho-opetuksella.

“Uudet luokat aloittavat syksyllä, joten aika lähelle tavoitetta tullaan pääsemään”, arvioi hankesuunnittelija Katja José. “Todennäköisesti haemme kahden vuoden jatkohanketta, koska tulokset ovat olleet niin hyviä”, hän lisää.

Hanke toteutetaan yhteistyössä madagaskarilaisen kansalaisjärjestön Malagasy Mahombyn kanssa, joka edistää kaikkien madagaskarilaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksen saamiseen.

Motivaatio parantunut

Hanketta arvioinut Julia Stenlund on vieraillut kaikilla projektin alueilla tutustumassa hankkeen toimintaan. Hänen mielestään opiskelijat ovat yleisesti ottaen olleet hyvin motivoituneita ja onnellisia annetusta mahdollisuudesta opiskella ilmaiseksi.

“Aikaisemmin paikalliset vierastivat koulutusta, sillä enemmistö ei osaa lukea eikä kirjoittaa, eivätkä he tajuneet sen hyötyä. Nyt kun projekti on jo heille tuttu, he tajuavat voivansa itse parantaa elämänsä laatua kouluttautumalla”, kertoo Stenlund.

Haasteelliset olosuhteet hankkeen suurin haaste

Taksvärkin hanke toimii Madagaskarin vaativissa olosuhteissa köyhillä seuduilla, jossa ravinnon saaminen on iso ongelma. Kun on jano ja nälkä, lukemisen oppiminen ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä.

“Joillakin alueilla ihmiset eivät vielä ole tajuneet miten tärkeää koulutus on, joten on tärkeää motivoida vielä enemmän ihmisiä oppimaan. Joskus ongelmana on vanhempien negatiivinen asennoituminen koulun käyntiin”, kertoo Stenlund.

“Vaikka aikuiset ja lapset vaikuttavat innokkailta, heidän on pakko jäädä joskus kurssilta pois, jotta he ehtisivät tehdä päivittäisiä töitä. Jotkut valittivat myös nälkää, koska kurssin aikana ei ehdi etsiä ruokaa. Ajoittain oppilaat joutuvat jättämään opintoja väliin syklonin, rankkasateiden ja kuumuuden takia”, hän lisää.

Opit oikeaan osoitteeseen

Stenlundin mielestä hanke on onnistunut hyvin, koska sillä on onnistuttu auttamaan saaren köyhimpiä asukkaita. Tulokset ovat hänen mielestä selkeitä.

Luku- ja kirjoitustaito-opetuksen käyneille tarjotaan myös ammattiin ja elinkeinoon valmentavia kursseja.

“Kurssilla jotkut ovat oppineet ompelemaan, tekemään puutöitä ja käyttämään uusia viljelymenetelmiä. Nuoria myös kannustetaan yrittäjyyteen. Jotkut oppilaista kertoivatkin, että he olivat kurssin jälkeen uskaltaneet avata pienen kaupan,” Stenlund kommentoi.

Lisäksi yhteisöihin on avattu pieniä kirjastoja, joissa on tarjolla tietokirjallisuutta. Malagasin kielellä kirjoista voi opiskella mm. talous-, terveys-, ja maatalousasioita.

Hanketta edelsi Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnattu Connect Madagaskar –kampanja lukuvuonna 2008-2009.

Teksti : Janne Riikonen
Kuvat: Janne Riikonen, Ira Kinnunen