Madagaskar-hankkeen loppuarviointi on julkaistu

Suomalaiset koululaiset keräsivät lukuvuoden 2008–2009 Taksvärkki-kampanjassa varoja madagaskarilaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen. Koululaisten ja ulkoministeriön tuella rahoitettu viisivuotinen hanke päättyi vuoden 2013 lopussa kannustavin tuloksin ja hankkeen loppuarviointi on nyt julkaistu.

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa virallisen koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä lapsia ja nuoria lukemaan ja kirjoittamaan toiminnallisella, arkielämään sovelletulla teho-opetuksella. Hanke toteutettiin pääkaupunki Antananarivon ympäristössä sekä kolmella muulla alueella, joilla Madagaskarin opetusministeriö katsoo lukutaitotilanteen olevan erityisen huolestuttava.

Viiden vuoden aikana yli 15 000 lasta, nuorta ja aikuista on osallistunut johonkin hankkeen kolmesta eri opetuskokonaisuudesta. Muun muassa hankkeessa käytetty ASAMA-opetus osoittautui ennakoitua tehokkaammaksi: yli 50 prosenttia ASAMA-oppilaista on läpäissyt peruskoulun päättökokeen. ASAMA-opetuksessa lapsille ja nuorille tiivistettiin 10 kuukauteen koko ala-asteen opetusohjelman sisältö ja annettiin mahdollisuus osallistua ala-asteen loppukokeeseen.

Madagaskarin noin 22 miljoonasta asukkaasta 75 % elää köyhyysrajan alapuolella. Madagaskarin 15–45-vuotiaasta väestöstä 39,5 % on lukutaidottomia. Vaikka 90 % lapsista aloittaa koulunkäynnin, vain 57 % käy ala-asteen loppuun.

Lue Madagaskar-hankkeen raportti tästä.

Kaikki hankeraportit on luettavissa Taksvärkki ry:n sivuilta.