Kansainvälistä lukutaitopäivää juhlittiin Madagaskarilla

UNESCO on jo yli 40 vuoden ajan muistuttanut kansainvälisellä lukutaitopäivällä 8. syyskuuta, että lukutaito on ihmisoikeus ja kaiken oppimisen perusta. Yli kolmasosa Madagaskarin aikuisväestöstä ei osaa lukea. Taksvärkin kumppanijärjestö Malagasy Mahomby osallistui lukutaitopäivän juhlistamiseen kolmella eri alueella.

Valtakunnantason virallinen juhla pidettiin Ampefyn matkailukaupungissa. Paikalla oli opetusministeriön, aluehallinnon ja kunnan virkamiehiä, useita luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi ponnistelevia järjestöjä mukaan lukien kymmenkunta Malagasy Mahomby -järjestön työntekijää ja jäsentä. Ohjelmassa oli kirjoitus- ja laskutaitonäytteitä, tietokilpailu, keskustelutilaisuus, Asama-oppilaiden ala-asteen päättötodistusten jako ja luokkatilassa vierailu. Lounaisrannikolla St Augustin ja Milenakan kylissä, joissa Malagasy Mahomby aloitti UNDP:n kanssa aikuisten lukutaitoprojektin pari kuukautta sitten, pidettiin kummassakin oma tilaisuutensa peräkkäisinä päivinä.

Mamambondron keskustaa.

Taksvärkin lukutaitoprojektin edustus, allekirjoittanut mukaan lukien, puolestaan osallistui tilaisuuteen itärannikolla Manambondron maaseutukunnassa. Matka pääkaupungista paikan päälle kesti kaksi päivää ja maasturille oli taas käyttöä paikoin mutaisella ja hyvinkin upottavalla tiellä. Juhlan järjestelyistä huolehtivat paikalliset yhdistykset 3FTI ja Femmes Leadership, jotka pyörittävät lukutaito-opetusta käytännössä kolmen kunnan alueella. Pääasiallisena tehtävänään 3FTI tarjoaa koulutusta ja teknistä apua esimerkiksi maanviljelijöille tavoitteenaan ympäristön kestävä käyttö. Naisten yhdistys pääasiassa korjaa riisiä ja kerää työstä saamansa tulot yhteiseen kassaan.

Mamambondrossa juhlapaikkana oli kunnantalon piha mäen päällä.

Juhlaväki kokoontui pitkin aamua kunnantalon pihalle. Pitkän odottelun ja erinäisten valmistelujen jälkeen päästiin vihdoin aloittamaan lipun nostolla ja kansallislaululla. Kutsuvieraiden lisäksi yleisö oli pääasiassa lukutaito-opetukseen osallistuneita kylien asukkaita – lapsia, nuoria ja aikuisia. Puhujien listalla olivat kunnanjohtaja, noin 10-vuotias lukutaitoluokan oppilas, aikuisten lukutaito-opettaja, alueen koulupiirin johtaja, minä, Malagasy Mahombyn koordinaattori Verohanitra ja projektin alueellinen valvoja. Ymmärtääkseni puheissa korostettiin lukutaidon tarpeellisuutta arkielämässä. Projektin tekemää opetusta arvostettiin ja Taksvärkin tuen toivottiin jatkuvan. Itse kerroin Taksvärkistä ja miten suomalaiset nuoret osallistuvat omalla työpanoksellaan kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen.

Laskutoimituksen kimpussa.

Juhlan loppuhuipennuksena oli lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan oppineiden aikuisten taitojen todistaminen.  Toimitusta seurattiin pitkään ja hartaasti, sillä kahden kolminumeroisen luvun erotuksen laskemiseen tarvittiin neljä yrittäjää. Loppujen lopuksi oikea tulos saatiin ja voitiin todeta, että opetus oli niin sanotusti mennyt perille ja kaikille oppijoille jaettiin todistukset koulutuksen suorittamisesta.

Ambohitsoratra-oppilaiden  laulu- ja tanssiesitys.

Vaikka täällä maaseudulla, jossa väki elää neilikan, vaniljan, kahvin, pippurin ja riisin viljelystä, ja jossa ei ole sähköjä, on ajoittain pulaa juomavedestä, ja jonne vain yhden matkapuhelinoperaattorin verkko yltää, olisi paljon muutakin parannettavaa, ei voi olla kuin samaa mieltä luku- ja laskutaidon tärkeydestä. Sen avulla jokainen pääsee käsiksi uusiin tietoihin ja taitoihin, joiden avulla voi kehittää asuinympäristöään pitkällä tähtäimellä.

 

Teksti ja kuvat: Heini Rosqvist, Taksvärkin vapaaehtoinen Madagaskarilla