Suomalaiset nuoret ovat Arjen idoleita

Lukuvuoden 2014–2015 Taksvärkki-kampanja ARJEN IDOLIT päättyi toukokuun lopussa. Kampanjaan osallistui vuoden aikana yli 21 000 nuorta 116 koulusta ja oppilaitoksesta eri puolilta Suomea. Katulapsia ja riskiryhmiin kuuluvia nuoria Sambiassa ja Keniassa tukevan Taksvärkki-keräyksen tuotto ylittää 200 000 euroa.

Suomalaisilla nuorilla oli Arjen idolit -kampanjassa mahdollisuus tutustua kehitysmaan nuorten todellisuuteen ja aktiiviseen ja positiiviseen nuorten toimijuuteen. Taksvärkki-keräykseen osallistumalla suomalaiset nuoret tukivat katulasten ja -nuorten koulutusta ja turvallista arkea monivuotisissa kehitysyhteistyöhankkeissa.

Taksvärkki-keräys tuotti lukuvuonna 2014–2015 yhteensä yli 200 000 euroa. Suurimman osuuden keräsivät koululaiset ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijat Kökarista Utsjoelle ja Föglöstä Joensuuhun Taksvärkkityötä tekemällä. Tällä kerralla Arjen idoleina kunnostautuivat myös jyväskyläläiset yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat omissa kansainvälisissä Taksvärkki-työharjoittelupäivissään sekä vapaaehtoiset varainkerääjät Kapua 2015 -hankkeessa.

Taksvärkki ry:n hankkeet Sambiassa ja Keniassa alkoivat vuoden 2015 alussa. Katulapset ja -nuoret tulevat saamaan itseluottamusta, vakaamman kasvuympäristön ja mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Taksvärkki ry:n paikalliset kumppanijärjestöt Barefeet ja Undugu toteuttavat hankkeet paikan päällä.

Sambiassa luovin menetelmin kuten teatterin ja akrobatian keinoin työskentelevän Barefeetin nuorten neuvostossa katulapset ja -nuoret oppivat elämänhallintataitoja ja pyrkivät vaikuttamaan katulasten oikeuksien toteutumiseen. Keniassa Undugu perustaa slummeissa asuville katunuorille omia toimintaryhmiä ja yhdistyksiä, joissa vertaistuen saamisen lisäksi pääsee oppimaan ammatin ja ansaitsemaan rahaa työllään.

Lukuvuoden aikana Suomea kiersi kymmenissä julkisissa tiloissa kuten kirjastoissa ja nuorisotiloissa valokuvanäyttely, joka kertoo sambialaisten ja kenialaisten nuorten elämästä ja heidän ajatuksistaan koulutusta, katulapsien tilannetta ja tulevaisuutta koskien. Näyttely ja muut Arjen idolit -kampanjamateriaalit kuten videoklipit antavat kasvot ja puheenvuoron muutamalle nuorelle, jotka haluavat kertoa ajatuksistaan suoraan suomalaisille nuorille.

Ulkoasiainministeriö tukee Taksvärkki ry:n työtä. Kouluvierailuihin, globaalikasvatukseen ja tiedotukseen ei käytetä keräysvaroja. Kouluille ei koidu kustannuksia yhteistyöstä Taksvärkki ry:n kanssa.
Lisätietoa kampanjasta ja hankkeista Sambiassa ja Keniassa.

arjen idolit julisteet