Utbildning och yrkeskunskaper ger gatubarn en ny chans

Dagsverke rf:s nya kampanj En dag för förändring stöder gatubarn och –unga i Kenya med att utbilda sig, få ett yrke och bli unga företagare.

Dagsverke innebär traditionellt utvecklingssamarbete och global fostran från unga till unga. I workshopar som dras i skolor och läroanstalter i Finland, får unga bekanta sig med berättelser från unga personer som bor i utvecklingsländer. Att delta i Dagsverkesinsamlingen är ett sätt att påverka och möjliggöra en bättre framtid för ens jämnåriga.

I kenyanska städer finns det tiotusentals gatubarn. För dem utgör gatorna livsmiljö och inkomstkälla. Gatubarn bor antingen på gatorna eller så spenderar de en del av sin tid där. Problem hemma eller familjens ekonomiska situation föser barn till gatan. Våld, utnyttjande och droger gör livet på gatan farligt.

I Dagsverke rf:s projekt ordnas kurser i livskunskap och yrkesutbildning för gatubarn i städerna Nairobi och Kisumu. Kurserna förbättrar på deras självsäkerhet och ger dem resurser att ta sig bort från gatan. Gatubarn erbjuds stöd av personer som tidigare varit gatubarn, lär sig ett yrke och förtjänar pengar på sitt arbete. I skolor får barn, föräldrar och lärare information i klubbar för barnens rättigheter.

Projektet genomförs av Dagsverke rf:s kenyanska partnerorganisation Undugu Society. Undugu har utvecklat en föreningsmodell som erbjuder ett effektivt sätt att stöda gatubarn och –unga, och som dessutom väckt globalt intresse.

I dag på fredagen 9.9. firas Dagsverkedagen på Aleksis Kivis grundskola, som är en av Dagsverke rf:s sex Världsmedborgarskolor. Under dagen drar Dagsverke rf:s frivilliga utbildare i global fostran sju aktivitetsinriktade workshopar åt elever i högstadieåldern. Syftet är att bekanta sig med ungas vardag och drömmar i Kenya. På eftermiddagen förverkligar medlemmarna i elevkårsstyrelsen en bössinsamlingsjippo i Helsingfors centrum.

”I och med den nya läroplanen för grundskolan blir global fostran en allt starkare del av skolors vardag”, konstaterar Anna Kivimäki, Dagsverke rf:s planerare för global fostran. ”I vår nya kampanj erbjuder vi inspirerande workshopar till läroinrättningar, och till lärare aktiverande metoder för undervisning i global fostran.”

Dagsverkeskampanjen En dag för förändring håller på till slutet av maj 2017. Skolor som deltar i insamlingen kan hålla sin Dagsverkesdag när som helst under läsåret. Finländska läroinrättningar kan beställa kostnadsfria skolbesök och material i global fostran.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, ordförande för Dagsverkeskommittén 1985-1988.
 
 
Mer information om kampanjen och anmälningar:
www.dagsverke.fi/kenya
 
 
 
Juliste_Kenia_ru