”Kukaan ei ole valinnut elämää kadulla” – Hanke loppui, mutta työ jatkuu Keniassa

Vuoden 2007–2008 Taksvärkki-kampanjassa kerättiin varoja kenialaisten katulasten tukemiseksi. Suomalaisten koululaisten keräämillä varoilla rahoitettu viisivuotinen hanke päättyi vuoden vaihteessa.

”Olin tavallinen katupoika: keräsin romumetallia ja kannoin joskus laukkuja jos metallia ei löytynyt. En koskaan unelmoinut että pääsisin pitkälle. Monet katulapset imppasivat liimaa, mutta ovat lopettaneet sen Undugun avulla. Ja nyt minullakin on mahdollisuus hyvään elämään. Olen päässyt opiskelemaan moottorimekaniikkaa. Tätä työtä nuorten parissa pitää jatkaa, sillä kukaan ei ole valinnut elämää kadulla.” (Collins, 19, Kisumu)

Viiden vuoden aikana noin 6000 katunuorta sai hankkeen kautta elämälleen uuden suunnan. Nuoret saivat apua siirtymisessä huumeettomaan elämään ja pois rikollisuuden parista. Nuoria autettiin perustamaan pienimuotoisia tulonhankintaprojekteja, hankkimaan peruskoulutus ja lukutaito tai kouluttautumaan ammattiin oppisopimuksen avulla.  Kadulla asuneita nuoria tämä auttoi saamaan takaisin ihmisarvonsa, jonka he olivat menettäneet ympäristön ja yhteiskunnan silmissä. Tuhannet nuoret siirtyivät hankkeen avulla hylkiön asemasta yhteisöjensä täysivaltaisiksi jäseniksi.

Taksvärkki ry:n hankekumppanin, kenialaisen Undugu-järjestön toteuttamasta hankkeesta loppuarvioinnin tehnyt tohtori Karatu Kiemo kiittää hanketta lukuisista henkilötason menestystarinoista. Hän myös esittää, että jatkossa toiminnasta tehtäisiin intensiivisempää palkkaamalla enemmän sosiaaliohjaajia. Päättyneessä projektissa työntekijät tekivät paljon raskasta ja osin vaarallistakin työtä pienillä resursseilla. Päättyneen hankkeen arviointiraportti ja katunuorten tarinat ovat luettavissa täällä.

Kiambu Recycle Youth Group

Yksi hankkeen tukemista ryhmistä oli Kiambu Recycle Youth Group. Nimensä mukaisesti ryhmä katunuoria aloitti kuntoutumisensa järjestäytymällä ja lajittelemalla jätteitä Kiambun kaatopaikalla. Kaatopaikka oli valmiiksi heidän elinympäristönsä, joten sieltä oli helppo aloittaa. Ensimmäiset sääntönsä ryhmä laati itse. Niihin kuului ryöstelyn lopettaminen, hyvä hygienia sekä huumeettomuus kokouksissa.

Nykyisin ryhmällä on neljä omaa projektia. Roskien lajitteluun liittyen he kompostoivat eloperäistä kaatopaikkajätettä ja myyvät sitä pienviljelijöille. Kaatopaikalta löytyy myös muuta kierrätettävää ja rahan arvoista tavaraa: muovia, lasia ja metalleja. Lisäksi ryhmän projekteja ovat mansikanviljely sekä sikojen ja munituskanojen kasvatus. Maatalousprojekteihinsa ryhmä on saanut neuvontaa Undugu-järjestöltä ja Kenian maatalousministeriöltä. Vaikka aivan kaikki projektit eivät olekaan olleet menestyksiä, suunnittelee ryhmän sihteeri Cristopher Muhala Mugua jo uutta, etsien samalla lisäkoulutusta erityisesti ryhmän taloudenhoitoon. Haaveissa on perustaa pienteurastamo jatkoksi sikojen kasvatukselle.

Eläinten kasvatusta katuelämän ja pikkurikosten sijaan.

Kiambu Recycle Youth Group ryhmään on vuosien mittaan kuulunut 27 jäsentä, joista osa on jo siirtynyt eteenpäin elämässään. Suurena menestyksen mittarina voidaan pitää syntyneiden avioliittojen määrää. Tavallisella kenialaisella katunuorella ei ole mitään mahdollisuuksia päästä naimisiin, vaan tämän on mahdollistanut ryhmässä toimimisen tuoma kunniallinen asema yhteisössä. Asiaa on auttanut myös se, että kaikilla ryhmän jäsenillä on katto päänsä päällä ja puhtaat vaatteet.

Tällä hetkellä ryhmän toiminnassa on mukana 15 nuorta. Toimintaan kuuluu kuitenkin uusien kadulle päätyneiden nuorten etsiminen ja heidän kutsumisensa mukaan ryhmään. Kiambun ryhmän puheenjohtaja Stephen Foro kertoo että ryhmän auttamana hän pystyy nykyisin elättämään itsensä ja kouluttamaan kaksi sisarustaan. Hän haluaa vielä erikseen lähettää terveiset Suomeen: ”Kiitos Suomen koululaiset. Te pelastitte henkemme. Ilman teitä olisimme varmasti kuolleet kadulle.”

Vuoden 2012 lopussa päättyneellä kehitysyhteistyöhankkeella on luotu vahva pohja katunuorten omista lähtökohdista kumpuavalle nuorisotyölle. Toiminnalla on saatu aikaan täydellinen ja todennäköisesti pysyvä suunnanmuutos tuhansien yksittäisten nuorten elämässä.

”Nyt minulla on koti, jossa on sähköt, juokseva vesi, vessa ja kylpyhuone. Olen niin onnellinen verratessani nykyistä tilannettani siihen aikaan, kun vietin yöni hylätyissä autonromuissa. Nyt olen puhdas ja syön kunnollista ruokaa.” (Martin, 33 vuotta, Nairobi)

Katso täältä Kenia-kampanjavideo Toiveet roskissa sekä täältä uutisia nuorten parista Keniassa.