Uuden sukupolven ihmisoikeusaktivisteja

Taksvärkki ry:n viisivuotinen kehitysyhteistyöhanke Kambodzhassa saatiin päätökseen vuoden 2015 lopussa. Hanke toteutettiin yhteistyössä paikallisen ihmisoikeusjärjestö LICADHOn (Cambodian league for the Promotion and Defense of Human Right) kanssa ja sitä edelsi Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnattu Työpaikka rohkealle –kampanja lukuvuonna 2010–2011.
 
Tavoitteena hankkeessa oli lisätä paikallisten ihmisten, etenkin lasten ja nuorten, sekä päättäjien tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeuksista. Samalla pyrittiin myös parantamaan nuorten ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia luomalla heille verkostoja päättäjiin ja rohkaisemalla heitä toimintaan. Hankkeen alussa toiminnan keskipisteessä olivat lapsityövoimakysymykset ja lapsen oikeuksien rikkomusten uhrien tukeminen. Viimeisten vuosien aikana keskityttiin erityisesti nuorten toimintaryhmien kehittämiseen ja itsenäisen toiminnan vahvistamiseen.
 
Kambodzha6
Thun Samenin toimintaryhmän nuoria valmistautumassa lapsen oikeuksista kertovaan teatteriesitykseen.
 
Hankkeen aikana LICADHO teki Kambodzhassa monenlaista ruohonjuuritason ihmisoikeusvaikuttamistyötä. Lapsenoikeusryhmiä perustettiin toimimaan lapsen oikeuksien edistämiseksi ja tarkkailemaan lähiympäristöään kylätasolla. Ryhmien toimintaan osallistui vuosina 2011–2015 yhteensä yli 1 000 jäsentä, joista noin puolet oli lapsia ja nuoria. Loput jäsenistä olivat aikuisia, muun muassa paikallisviranomaisia, opettajia ja lasten vanhempia. Ryhmien jäsenet tarkkailivat yhteisöjensä lapsenoikeustilannetta, neuvoivat ihmisoikeusrikkomusten uhreja ja ohjasivat heitä tarvittaessa eteenpäin avun piiriin. Ryhmät myös raportoivat LICADHOlle lapsen oikeuksien rikkomuksista.
 
Kambodzha7
Nuoria ohjaamassa tanssitapahtumaa kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittavaa lakia vastustavalla mielenosoitusmarssilla.
 
Taksvärkin hankkeessa on autettu yli 1 000 lapsen oikeuksien rikkomusten uhria. Suuri osa tapauksista liittyi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta myös lapsityöhön, väkivaltaan ja ihmiskauppaan. Tarvittaessa uhreille tarjottiin lakiapua sekä lääkärinpalveluja. Lisäksi turvakotipaikkaa ja kuntoutusta tarvitsevat lapset ohjattiin sosiaalityötä tekevien järjestöjen piiriin. Lapsen oikeuksien rikkomusten uhreille ja heidän perheilleen jaettiin myös hätäapupaketteja helpottamaan perheiden arkea esimerkiksi hankalien oikeusprosessien aikana.
 
Viiden vuoden aikana LICADHO järjesti työpajoja ja koulutuksia hankkeessa perustettujen lapsenoikeuksien ryhmien aktiiveille. Ryhmät järjestivät yhteisöissään erilaisia kampanjoita ja yleisötapahtumia, joiden avulla käsiteltiin lapsen oikeuksien teemoja. LICADHO tuotti myös “My Child, Your Child”-radio-ohjelmaa, jossa lapsen oikeuksien teemat olivat keskeisessä asemassa. Ohjelmalla oli puolen vuoden ajan vakituinen ohjelmapaikka Voice of Democracy (VOD) -kanavalla. Lapsen oikeudet saivat näkyvyyttä myös televisiossa vuonna 2013, kun kuuluisa komediaryhmä esitti LICADHOn kanssa yhdessä suunniteltuja lapsityötä vastustavia sketsejä kahdessa televisio-ohjelmassa.
 
Kambodzha5
Phnom Penhin toimintaryhmän nuoria Maailman ympäristöpäivän mielenilmauksessa.
 
Viiden vuoden aikana noin 250 000 kambodzhalaista pääkaupungissa ja monissa kylissä saivat tietoa lapsityövoimasta ja yhteisöjä koskettavista lapsenoikeuskysymyksistä radio- ja tv-ohjelmien, keskustelutilaisuuksien, Forum-teatteriesitysten, muiden yleisötapahtumien, kampanjoiden sekä painetun materiaalin avulla.
 
Hankkeessa perustetut nuortenryhmät ovat alusta asti olleet keskeisessä roolissa ja ne jatkavat yhä toimintaansa Kambodzhassa. Etenkin Phnom Penhin ja Kandalin alueen nuortenryhmä on kasvattanut ja koonnut yhteen uuden sukupolven ihmisoikeusaktivisteja, jotka tulevat jatkamaan aktiivista toimintaansa. LICADHO jatkaa edelleen ihmisoikeuksien seurantaa ja tarkkailua Kambodzhassa.
 
Videolla Sen Sokhim kertoo LICADHO:n nuortenryhmien toiminnasta.
 
 
Kuvat:LICADHO