Teatterilla ja vapaaehtoistyöllä eroon lapsityöstä

Vapaaehtoistoimintaan perustuvat ihmisoikeusryhmät ottavat Kambodzhassa vastuuta lapsen oikeuksien puolustamisesta ruohonjuuritasolla.

Taksvärkin hankkeessa jatkettiin sen neljäntenä toimintavuotena ruohonjuuritason ihmisoikeusryhmien tukemista eri puolilla Kambodzhaa. Yhteistyössä paikallisen ihmisoikeusjärjestö LICADHO kanssa kannustetaan paikallisia yhteisöjä ja erityisesti nuoria vastustamaan aktiivisesti lapsityön haitallisimpia muotoja sekä suojelemaan lastenoikeusrikkomusten uhreja neljän provinssin alueella. Vuonna 2014 hankkeen piirissä toimi 75 lastenoikeuksia ajavaa ihmisoikeusryhmää.

Yksi vaikuttavimmista hankkeen tukemista toimintamuodoista vuonna 2014 oli ihmisoikeusryhmien käsikirjoittamat ja toteuttamat vuorovaikutteiset teatteriesitykset, jotka tavoittivat vuoden aikana yhteensä yli 8 600 katsojaa. Teatterin keinoin nuoret ovat päässeet kuvaamaan lapsityövoimaan ja lapsen oikeuksiin liittyviä kipeitäkin aiheita, ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä ja kommentteja näytelmän teemoihin liittyen.


 
Avoimempaa keskusteluilmapiiriä on rakennettu myös ihmisoikeusryhmien organisoimissa julkisissa keskustelutilaisuuksissa, jotka tavoittivat vuoden 2014 aikana yhteensä lähes 2 400 henkilöä. Keskustelutilaisuuksissa yhteisön jäsenet ovat voineet kohdata paikallisia viranomaisia ja päättäjiä ja nostaa esiin sellaisia lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, jotka nousevat heidän omista huolistaan ja huomioistaan.

Vuoden 2014 aikana ihmisoikeusryhmiä ja niiden toimintaa vahvistettiin kouluttamalla ja tietoliikenneyhteyksiä parantamalla. Kehitystä tapahtui erityisesti ryhmien itseohjautuvuudessa, mikä näkyi ryhmien välisen yhteistyön lisääntymisenä sekä ryhmien omatoimisen varainkeruun kasvuna. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat aktiivisesti erilaisia varainkeruutempauksia, joilla tuettiin esimerkiksi lapsia ja nuoria, joiden koulunkäynti on taloudellisista syistä vaarassa keskeytyä. Varainkeruuta on tehty esimerkiksi myymällä itsetehtyjä matkamuistoja sekä ruokaa ja virvokkeita suurten festivaalien yhteydessä.


 
Ihmisoikeusryhmiä on lisäksi kannustettu aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten virkamiesten ja kunnanvaltuustojen kanssa. Vuoden 2014 aikana 99 nuorta ihmisoikeusryhmäläistä osallistui kunnanvaltuuston kokouksiin yhdellätoista eri paikkakunnalla. Yhteistyö paikallisten päättäjien kanssa on tarjonnut arvokasta informaatiota muun muassa lasten oikeuksien rikkomuksista kyseisissä yhteisöissä.

Lisäksi ihmisoikeusryhmät ovat aktiivisesti puuttuneet lastenoikeuksien rikkomuksiin omissa yhteisöissään ja ilmoittaneet näistä joko viranomaisille tai LICADHO:n lastenoikeuksien osastolle. Tärkeänä yhteiskunnallisena toimintana järjestö onkin ollut mukana tukemassa lastenoikeusrikkomusten uhreja 233 tapauksessa. Vuoden aikana valmistui myös kolme lasten oikeuksien puolustamisesta kertovaa dokumenttia ja elokuusta joulukuuhun LICADHO:n lastenoikeuksien osasto toimitti radio-ohjelmaa ”Minun lapseni, sinun lapsesi”. Ohjelmassa peräänkuulutettiin kaikkien yhteistä vastuuta lapsista.


 
Erilaisten aktiviteettien välityksellä ihmisoikeusryhmät ovat paikoin onnistuneet muuttamaan lapsia ja nuoria syrjiviä asenteita ja toimintamalleja sekä lisäämään läpinäkyvyyttä ja luottamusta paikallisten virkamiesten ja asukkaiden välillä. Ihmisoikeusryhmien tekemä työ on lisäksi vahvistanut demokratiaa kannustamalla lapsia ja nuoria ilmaisemaan huoliaan, mielipiteitään ja ajatuksiaan julkisesti. Tämä on merkittävää yhteiskunnassa, jossa perinteisesti yhteisön vanhempien luotettavuutta ja rehellisyyttä ei tulisi kyseenalaistaa.

Teksti: Mimosa Myllärniemi
Kuvat: LICADHO