Nuoret toimivat lasten oikeuksien puolesta Kambodzhassa

Chhum Vattana, 24, on kotoisin Kien Svayn kaupungista Kandalin osavaltiossa. Vattana liittyi vapaaehtoisena lasten oikeuksien parissa työskentelevään ryhmään vuonna 2005 ja on ollut toiminnassa mukana siitä lähtien. Taksvärkki ry:n ja kambodzhalaisen LICADHO-järjestön yhteisen hankkeen tavoitteena on kannustaa erityisesti nuoria toimimaan aktiivisesti lapsityön haitallisimpia muotoja vastaan sekä suojelemaan lastenoikeusrikkomusten uhreja.

”Kaikki kylässäni tietävät, että olen vapaaehtoinen lastensuojeluryhmässä”, Vattana kertoo. ”Kerron oman yhteisöni jäsenille lasten oikeuksista ja siitä miten niitä tulisi suojella.” Yksi Taksvärkin hankkeen tarkoituksista onkin jakaa tietoa ja kasvattaa ymmärtämystä lapsityön haitoista ja lasten oikeuksista paikallistasolla.

Vattanan mukaan lasten oikeuksien ryhmän ansiosta hänen yhteisössään suurin osa lapsista käy nyt koulua.
 
 
Lasten oikeudet esille mediaan

Lasten oikeuksia tulisi Vattanan mielestä ajaa yhteiskunnassa laajemminkin. ”Minusta näyttää siltä, että lasten oikeuksien puolesta ei vieläkään puhuta tarpeeksi”.

”Olisi hienoa, jos lasten oikeuksista keskusteltaisiin televisiossa, sillä kaikki eivät edelleenkään ymmärrä mitä lasten hyväksikäyttö tarkoittaa”, Vattana pohtii. Yksi Taksvärkki ry:n ja LICADHO:n tavoitteista on vaikuttaa asenteisiin ja politiikkaan median ja tiedotuksen keinoin, jotta lasten oikeudet saisivat niille kuuluvan aseman yhteiskunnassa.

Sosiaalinen media luo paikallisille nuorille uudenlaisia mahdollisuuksia toimia lasten oikeuksien puolesta. Vattana toivookin, että nuorista tulisi lasten oikeuksien toteutumisen aktiivisia tarkkailijoita, ja että he voisivat suojella lapsia hyväksikäytöltä ja tiedottaa lasten oikeuksista entistä tehokkaammin sosiaalisen median kautta.

Muutos lähtee vanhemmista

Nuon Nita, 23, liittyi Phnom Penh/Kandalin lasten oikeuksia ajavaan ryhmään vuonna 2007 ollessaan lukiossa. Samaan aikaan hän opetti ilmaiseksi englantia köyhien perheiden lapsille koulun jälkeen. Lasten oikeuksien, kuten täysivaltaisen osallistumisen yhteiskuntaan, ilmaisunvapauden, mahdollisuuden käydä koulua ja saada terveydenhoitoa tulisi Nitan mielestä toteutua Kambodzhassa.

Köyhyys on Nitan mukaan suurin este lasten oikeuksien toteutumiselle. Jopa 68 prosenttia kambodzhalaisista elää yleisen köyhyysrajan alapuolella ja 36 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista on aliravittuja. Nita kertoo, että erityisesti monet köyhien perheiden vanhemmat antavat lastensa tehdä työtä, sillä se auttaa perheen elättämisessä.

”Monet vanhemmat ymmärtävät tekevänsä väärin, kun eivät lähetä lapsiaan kouluun, mutta he eivät ymmärrä rikkovansa samalla lastensa oikeuksia”, Nita selittää. ”Jotta me voisimme poistaa lapsityövoiman käytön ja lasten oikeuksien loukkaukset, meidän täytyy ensisijaisesti muuttaa vanhempien ajattelutapaa”.

Nita uskoo, että koulutetut nuoret ovat avain yhteiskunnan muuttamiseen. ”Kun nuorilla on tarpeeksi kokemusta ja ymmärrystä, he voivat muuttaa yhteisöjään.”

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhanke Kambodzhassa on käynnissä neljättä vuotta. Hankkeen tavoitteena on tukea lapsityöläisiä saamaan koulutusta, kuntoutusta ja mahdollisuuksia muuhun toimeentuloon. Monivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen ihmisoikeusjärjestö LICADHOn kanssa. Hanketta edelsi Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnattu Työpaikka rohkealle -kampanja lukuvuonna 2010–2011.

Teksti: LICADHO ja Taika Kopra
Kuvat: LICADHO