Forum-teatteria ja ihmisoikeuskoulutuksia lapsityötä vastaan

Lukuvuoden 2010–2011 Taksvärkki-keräyksessä tuhannet suomalaiset koululaiset tekivät päivän työn kambodzhalaisten lapsityöläisten hyväksi. Taksvärkki ry:n monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen toiminnalla on Kambodzhassa tähän mennessä tavoitettu jo tuhansia kambodzhalaisia lapsia ja nuoria.

Taloudellisesti ja poliittisesti epävakaassa Kambodzhassa erityisesti lapset ovat lakien puutteellisen valvonnan seurauksena haavoittuvaisia väärinkäytölle kuten ihmiskaupalle ja lapsityövoimalle. Lapsityövoiman käyttö ja lasten oikeuksien polkeminen vaikuttavat koko yhteiskuntaan kasvattamalla köyhyyden kierrettä ja luomalla välinpitämättömyyden kulttuuria. Tähän Taksvärkki ry yhdessä paikallisen LICADHO-järjestön (Cambodian league for the Promotion and Defense of Human Right) kanssa pyrkii eri puolilla maata toimivalla hankkeellaan vaikuttamaan.

Vuonna 2011 alkaneen hankkeen ovat mahdollistaneet Taksvärkki-päivän työn tehneet suomalaiset koululaiset. Suomessa lukuvuonna 2010–2011 järjestetty Taksvärkki-kampanja lapsityön haitallisimpia muotoja vastaan kertoi suomalaisille nuorille lapsityön haitoista ja vaikutuksista. Hanke on rahoitettu Taksvärkki-keräyksen tuotoilla sekä ulkoministeriön tuella.

Ihmisoikeusryhmät aktiivisina toimijoina

Hankkeen tavoitteena on kannustaa paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä, erityisesti nuoria, vastustamaan aktiivisesti lapsityön haitallisimpia muotoja sekä suojelemaan lasten oikeuksien rikkomusten uhreja. Hankkeen avulla pyritään jakamaan tietoa ja ymmärrystä lapsityöstä ja lasten oikeuksista paikallisille ihmisille ja päätöksentekijöille. Tarkoituksena on median ja tiedotuksen keinoin vaikuttaa asenteisiin ja politiikkaan niin, että lasten oikeudet saisivat niille kuuluvan aseman yhteiskunnassa.

Työtä asian puolesta tekevät lasten oikeuksia edistävät lasten, nuorten ja aikuisten ihmisoikeusryhmät. Ne pyrkivät tiedon välittämisen lisäksi valvomaan ja neuvomaan lapsityövoimaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittaessa puuttumaan ongelmatapauksiin.

Hankkeen kolmantena toimintavuonna 2013 on vuoden puoliväliin mennessä ihmisoikeusryhmien toimintaan osallistunut jo yhteensä 6 370 kambodzhalaista. Provinsseissa, joissa hanke toimii, on tällä hetkellä 68 aktiivista ihmisoikeusryhmää, joissa on yhteensä 821 lasten oikeuksia ajavaa jäsentä. Koko hankkeen kahden ja puolen vuoden toiminta-aikana on toimintaan osallistunut yhteensä yli 18 700 kambodzhalaista.

Ihmisoikeusryhmien kapasiteettia on vahvistettu järjestämällä hallintoa kehittäviä ja lasten oikeuksien tuntemusta lisääviä työpajoja ja koulutuksia. Jäsenillä on näin paremmat mahdollisuudet auttaa ja suojata lapsityövoiman ja lasten oikeuksien rikkomusten kohteeksi joutuneita tai näille alttiita lapsia.

 

 

 

Keinoina koulutus, forum-teatteri, media ja komiikka

Yksi lasten oikeus -ryhmien toiminnan tavoitteista on ollut lasten ja nuorten kouluttaminen lapsityövoiman vaaroista ja omista oikeuksistaan yhteisöjen jäseninä. Vuoden 2013 aikana ryhmät ovat itse käsikirjoittaneet ja tuottaneet lukuisia interaktiivisia näytöksiä, joissa nuoret pääsevät kuvaamaan yhteisöissään lapsityövoimaan ja lasten oikeuksiin liittyviä kipeitäkin aiheita. Näytöksiä on järjestetty muun muassa Kandalissa Kansainvälisen lapsityövoiman vastaisen päivän kunniaksi. Battambangin provinssissa järjestetty tilaisuus peruttiin viranomaisten toimesta viime hetkellä, konkreettisena osoituksena maan kokemista lisääntyneistä ihmisoikeustyön haasteista.

LICADHO on alkuvuoden 2013 aikana järjestänyt Kambodzhassa lukuisia tapahtumia, joiden avulla lapsityövoimaan liittyvät teemat ovat saaneet näkyvyyttä. Myös vuonna 2012 aloitettu mainoskampanja tuk tuk -mopotakseissa sai tämän vuoden puolella 40 uutta mainostajaa. Lapsen oikeuksista kampanjoitiin myös television välityksellä, hyödyntäen paikallisten koomikoiden esittämiä lapsityövoiman käyttöön ja lasten oikeuksiin liittyviä sketsejä.

 

Tärkeänä yhteiskunnallisena toimintana järjestö on myös ollut mukana tutkimassa lasten oikeus -ryhmien raportoimia, lapsien oikeuksia loukkaavia 108 tapausta hankkeen kunnissa.

Kuvat: Elina Tran-Nguyen, Lasten oikeus -ryhmien tapaamisia eri puolilla maata