Kaupunki hyväksyi nuorten vaatimukset

Zuniliton kaupunginhallitus Guatemalassa hyväksyi äskettäin 2. maaliskuuta kuntatason lapsi- ja nuorisopoliittisen toimenpideohjelman, joka korostaa lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia kyseisessä kunnassa.

Ohjelman valmisteluun osallistuivat niin nuoret paikallisen nuorisoliikkeen jäsenet kuin kunnanhallituksen edustajat. Ehdotuksen toimenpideohjelmaksi valmisteli kansalaiskomissio yhdessä Taksvärkki ry:n guatemalalaisen kumppanijärjestö PAMIn työryhmän kanssa.

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten hyväksi hyväksyttiin yksimielisesti kolme kuukautta sen esittämisen jälkeen Zunilitossa, Suchitepéquezin maakunnassa. Lisäksi kaupunki lupasi tukea ohjelmaa huomattavasti 4 383 200 quetzalilla eli noin 540 000 eurolla seuraavan viiden vuoden ajan.


 
Toimenpideohjelman ansiosta Zuniliton kaupungin lasten ja nuorten yleiset oikeudet, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, turvataan, mikä lisää nuorten hyvinvointia. Tämä ensimmäinen askel lasten ja nuorten hyväksi on juhlimisen arvoinen, sillä Zunilito on ensimmäinen kaupunki Suchitepéquezin maakunnassa, jossa on nuoria suojeleva kuntatason lapsi- ja nuorisopoliittinen toimenpideohjelma.

Nuorisoliike esitteli asian käsittelyn yhteydessä kunnan päättäjille myös tämän vuoden toimintasuunnitelmansa eri aktiviteetteineen.

Guatemalan aikuiskeskeinen toimintakulttuuri estää nuoria saamasta ääntään kuuluville, vaikka päättäjillä on velvollisuus osallistaa ja kuulla sidosryhmiä julkishallinnon ohjelmia laadittaessa.

Taksvärkki ry:n ja PAMIn kuudella paikkakunnalla (Malacatán, Coatepeque, Mazatenango, Zunilito, Puerto Barrios ja Morales) toteutettavan yhteistyöhankkeen tavoite on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä heidän osallisuuttaan kuntatason päätöksenteossa.

Tavoitteena on saada lasten ja nuorten oikeudet viralliselle agendalle kuudessa guatemalalaisessa kunnassa ja lisätä autonomisten nuorisoliikkeiden ja päätöksentekijöiden välistä poliittista dialogia. Nuoret voivat näin itse edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista omilla paikkakunnillaan.

Hankkeen toteutus perustuu nuorten kouluttamiseen ja aktiivisiksi toimijoiksi ohjaamiseen sekä aikuisten kouluttamiseen nuorten kuulemisen ja osallistamisen merkityksestä.


 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, dialogin avaaminen nuorten ja päättäjien välille sekä tiedostavan ja kriittisen sukupolven kasvattaminen parantaa nuorten mahdollisuuksia, vähentää syrjäytymistä ja tekee nuorista oikeuden haltijoita, jotka vaativat viranomaisia täyttämään velvollisuutensa ja vastuunsa.

Kuvat: PAMI Guatemala