Jokaisella on oikeus osallistua

Kun maan väestöstä yli puolet on nuoria, pääsevätkö he helposti mukaan päätöksentekoon? Guatemalassa näin ei ainakaan tapahdu, mutta vaikuttamishaluisia nuoria maasta kyllä löytyy.

Guatemalassa Taksvärkki ry:n tavoitteena on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä heidän osallistumistaan kunnallistason päätöksentekoon.

Taksvärkin ja paikallisen kansalaisjärjestö PAMIn hankkeessa toteutettu nuorten kansalaisvaikuttamisen koulutusohjelma on herättänyt positiivista huomiota niillä paikkakunnilla, joilla hanke toimii. Malacatanissa vastaava koulutusohjelma järjestetäänkin nyt kunnan rahoittamana kolmessa maalaiskylässä kaupungin laitamilla. Tämä on osa nuorten aloitteesta perustetun Malacatanin kunnallisen nuorisoasiaintoimiston toimintaa ja pilottivaiheessa kouluttajina toimivat Taksvärkin hankkeessa koulutetut nuoret.

Malacatan nuoret
 
”Nuorisoliikkeen aktiivit ovat tyytyväisiä ja ylpeitä tästä saavutuksestaan. Kuitenkin edelleen aikuiskeskeinen ilmapiiri lannistaa nuoria, kun he kokevat, etteivät saa riittävästi arvostusta työpanokselleen niiltä kunnan työntekijöiltä, joiden tehtävä olisi juuri tukea heidän työtään”, kommentoi Jorge Medrano PAMIsta. Asenteiden muuttamisen saralla on siis vielä paljon työtä.

Myös Moralesissa nuorten aktiivisuus alkaa saada näkyviä tuloksia. Nuorisoliikkeen tekemä aloite kunnallisen nuorisoasiaintoimiston perustamisesta hyväksyttiin viime vuonna ja marraskuussa 2015 pormestari pyysi nuorisoliikettä valmistelemaan esityksen nuorisoasiaintoimiston toiminnasta. Esitetty toiminta keskittyisi kuuteen osa-alueeseen: nuorisoasiaintoimiston vakiinnuttaminen, koulutus, terveys, kulttuuri ja urheilu, tiedonsaantimahdollisuudet ja nuorten osallistuminen. Nuorisoliikkeen aktiivit vastaisivat suunnitelman toimeenpanosta ja käytännön koordinoinnista.

Toimintasuunnitelma esiteltiin Moralesin kunnanvaltuustolle viime viikon tiistaina 19.4. ja samassa istunnossa se myös hyväksyttiin toimeenpantavaksi tarvittavan selvitystyön jälkeen. Moralesin nuorisoliikkeen aktiivin Jeason Echeverrían mukaan toimintasuunnitelman esittelytilaisuus sujui hienosti ja vastaanotto oli positiivinen. ”Kunnan pormestari totesi keskustelun päätteeksi, että haluaa edistää nuorten asioita ja että hän olisi ollut valmis joka tapauksessa tukemaan nuorisoliikkeemme toimintaa, valtuuston kannasta riippumatta.”

Tämä on merkittävä askel Moralesin nuorille aktiiveille ja samalla osoitus siitä, että kunnan viranomaiset pitävät lasten ja nuorten oikeuksia tärkeinä, vaikka niiden toteutumiseen Guatemalassa onkin monessa asiassa vielä pitkä matka.
 
Teksti: Veera Blomster
Kuvat: Pamela Arslan
 
Monivuotista hanketta Guatemalassa edelsi Taksvärkki ry:n suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille suunnattu Huominen tehdään tänään -kampanja lukuvuonna 2012–2013.