Haastatteluja puistossa – mitä mieltä epäkohdista?

Guatemalan väestöstä suurin osa on nuoria: jopa puolet guatemalalaisista on alle 20-vuotiaita. Sosiaaliset ongelmat kuten väkivalta, turvattomuus, korruptio ja rikoksista rankaisemattomuus, köyhyys ja peruspalvelujen heikko taso aiheuttavat vakavia riskejä tasapainoiseksi aikuiseksi kasvamiselle.

Mazatenangossa asuvia nuoria kiinnosti tietää, mitä kaupungin muut asukkaat ajattelevat erilaisista epäkohdista, joita nuoret elämässään kohtaavat. Astrid Aymé Mazariegos Montenegro, 14, ja Victor Daniel Pérez Pérez, 16, suuntasivat kaupungin keskusaukiolle ja -puistoon haastatellakseen muutamia vastaantulijoita.


 
Tällaisia vastauksia Aymé ja Daniel saivat haastatelluilta kysymyksiinsä aurinkoisena päivänä lounasaikaan Mazatenangossa.

Mitä ajattelet syrjinnästä?
– Se tuottaa useita ongelmia ihmisille. (Golfred, 17)
– Rasismi on yhä yleisempää ihmisten keskuudessa. (Irvin, 14)

Mitä ajattelet alaikäisten kaltoinkohtelusta?
– Vanhempien ihmisten tulisi pitää lapsista huolta eikä kohdella heitä huonosti. (Golfred)
– Se ei ole reilua, koska lapsilla on oikeus nauttia lapsuudestaan. (Irvin)

Mitä ajattelet rikollisuudesta?
– Rikollisuus tulisi saada loppumaan, koska se vahingoittaa viattomia ihmisiä. (Golfred)
– Se vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnassa eläviin ihmisiin. (Irvin)
– Rikollisuus on ilmiö, joka tuhoaa yhteiskuntaa ja joka johtuu vanhempien huolenpidon puutteesta. (Erno Cantoral, 28)

Mitä ajattelet perheväkivallasta?
– Se ei ole oikein, sillä jos ollaan perhe, täytyy kunnioittaa toinen toistaan. (Golfred)
– Mielestäni se osoittaa suurta arvojen ja periaatteiden puuttumista. (Genesis, 26)
– Se on huono asia, sillä se ei tee hyvää perheille. (Irvin, 16)
– Se on huono asia, sillä naisten kimppuun käydään fyysisesti ja henkisesti. (Dania, 11)


Aymé ja Daniel valmistelemassa lehtijuttua ja haastattelukysymyksiä kansalaisjärjestö PAMIn tiloissa.

. . . . .
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhanke Guatemalassa käynnistyi vuoden 2013 alussa. Monivuotisen hankkeen tavoitteena on tukea nuoria aktiivisessa vaikuttamistyössä kuudella eri paikkakunnalla. Hankkeessa parannetaan nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisätään nuorten osallisuutta kuntatason päätöksenteossa, jotta he voivat edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista omilla paikkakunnillaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestö PAMI Guatemalan kanssa.

Käännös: Hannika Nihervä
Kuvat: Pamela Arslan