Voimaantumista taidekasvatuksen keinoin

Bolivian toiseksi suurimman kaupungin El Alton kaukaisella Distrito 4:lla on paha maine. Alkoholi, työttömyys, perheväkivalta ja muut sosiaaliset ongelmat ovat alueella arkipäivää.

Vuosikymmenien ajan maaseudulta on virrannut yhä enemmän siirtolaisia kaupunkeihin paremman elämän toivossa. Pääkaupunki La Pazin kupeeseen kasvaneessa El Alton kaupungissa lähes koko väestö on maan sisäisiä siirtolaisia ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa polvessa. Alkuperäisväestön elinolosuhteet ovat yleensä muuta väestöä heikommat niin maaseudulla kun kaupungeissakin.

Punatiilitalojen seassa pilkottaa kuitenkin hämmentävän erilainen ja värikäs talo. Täysin kierrätysmateriaaleista rakennettu talo on alueella kuuluisa siitä, että se houkuttelee alueen lapsia magneetin lailla puoleensa. Kyseessä on yksi paikallisen järjestön Compan kolmesta kulttuuritalosta, Casa Cultural Comunitaria.

Taksvärkki ry:n ja bolivialaisen Compan vuonna 2010 alkanut kehitysyhteistyöhanke toteutetaan El Alton kaupungissa. Hankkeen kohteena ovat El Alton köyhien kaupunginosien lapset ja nuoret.

Hankkeen tarkoituksena on taidekasvatuksen keinoin lisätä El Alton köyhien kaupunginosien lasten ja nuorten hyvinvointia ja itsetuntoa sekä nostaa esille maaltamuuttoon liittyviä kysymyksiä kulttuurienvälisen tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi sekä positiivisten siirtolaisidentiteettien rakentamiseksi.

Kulttuuritalon toiminta on näennäisestä luovasta kaoottisuudestaan huolimatta tarkkaan harkittua. Viikon aktiviteettien värikäs aikataulu on liimattu seinälle, jotta kaikki tietävät koska tulee olla paikalla.

Työpajoissa näille nuorille ja lapsille tarjotaan mahdollisuus tuottaa taidetta, jonka kautta he pääsevät käsittelemään omaa elämäänsä koskettavia yhteiskunnallisesti herkkiä teemoja. Samalla tarjotaan mahdollisuus luoda sosiaalista verkostoa, mikä taas helpottaa kaupunkiin sopeutumista ja ehkäisee syrjäytymistä.

Taidetyöpajoissa tuetaan taiteen ja itseilmaisun kautta lasten ja nuorten kulttuuri-identiteettiä ja itsetuntoa. Toiminnan taustalla on ajatus siitä, että taiteen ja taidekasvatuksen keinoin voidaan paitsi kehittää ihmisen identiteettiä, myös muuttaa yhteiskuntaa ja sitä kautta ihmisten elinolosuhteita.

Toimintaan osallistuneet tuhannet lapset ja nuoret ovat ilmaisseet itsevarmuutensa lisääntyneen, esiintymispelkonsa vähentyneen sekä kokeneet löytäneensä uusia kanavia itseilmaisulle. Toiminnan myötä nuorten sosiaalinen verkosto on laajentunut. Erityisesti nuoret arvostavat ryhmässä kokemiaan yhteisiä elämyksiä ja yhteisöllisyyttä.

Teksti ja kuvat: hankesuunnittelija Marjaana Hyppönen