Vallankumouksen ystävät

Bolivia on maa, jossa on monenmoisia ihmisiä, tapoja ja kulttuureja – ja tietenkin nuoria.

Bolivian poliittinen tilanne on tätä nykyä sellainen, että meidän nuorten on mahdotonta olla välittämättä asioista, joita maassamme tapahtuu.

Vallankumouksen mahdollisuus on täällä aina läsnä. Meille on pienestä pitäen selvää, ettei ympäristössämme voi tapahtua syvällisiä muutoksia, mikäli me emme itse ole vaikuttamassa asioihin. Aina ja kaikkialla asetamme etusijalle perusoikeuksien toteutumisen: tasa-arvon, mielipiteen vapauden sekä oikeudenmukaisuuden.

Mielenosoituksiin me olemme osallistuneet lukuisia kertoja, monet jopa alaikäisinä. Sitäkin useammin keskustelemme ja väittelemme vapaa-aikanamme koulukavereiden, naapureiden ja ystävien kanssa maan sisäisistä ongelmista ja kipupisteistä.


Jutun kirjoittajat Carmin ja Ivan.

Sotilasjunttien (1964-1982) ja diktatuurin (1971-1982) aikana maassamme oli vahvoja nuorten, koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden liikkeitä, jotka taistelivat oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Alkuun opiskelijaliikkeet tuntuivat monesti saavan tahtonsa läpi, mutta kun niiden voima yhä vain kasvoi, alkoivat silloiset vallanpitäjät pelätä menettävänsä otteen tilanteesta. Tästä syystä nämä ryhtyivät ottamaan poliittisia vankeja sekä kiduttamaan aktivisteja. Hallituksen toimet liikkeiden hiljentämiseksi koskivat siis läheisesti maamme nuorisoa.

Jotta äänemme kuultaisiin, me kuulumme nuorten taiteilijoiden yhteisöön, jossa me kaikki olemme kuin veljiä keskenämme, vailla minkäänlaista syrjintää tai epätasa-arvoa. Ryhmä tunnetaan nimellä COMPA, joka tulee sanoista “Comunidad de Productores en Arte”: taiteen tuottajien yhteisö. Työmme tavoitteena on varmistaa, ettei maamme historiallinen, kulttuurillinen ja poliittinen muisti häviä, sillä monet menneet tapahtumat ovat leimanneet vahvasti nuoruuttamme. Me, jotka olemme nyt 18-19 -vuotiaita, emme voi olla muistamatta niin kutsuttua “Kaasusotaa” (lokakuussa 2003). Tuo tapahtumaketju alkoi, kun Gonzalo Sánchez de Lozadan hallinto päätti viedä maakaasua – merkittävää luonnonvaraamme – Chileen, Yhdysvaltoihin ja Meksikoon lähestulkoon ilmaiseksi. Tämän ymmärtäessään asukkaat kotikaupungissani El Altossa, joka sijaitsee pääkaupungin La Pazin kupeessa missä hallituskin majailee, alkoivat osoittaa mieltään. Protestiliike levisi nopeasti muuallekin, ja kohta oli koko maa vaatimassa presidentin eroa. Presidentti tahtoi tietysti säilyttää asemansa ja pitää kaasukauppansa, niinpä hän kutsui poliisin ja armeijan apuun. Tästä seurasi katastrofi: noin 65 ihmistä menetti henkensä, satoja haavoittui.


Seinämaalauksia Boliviasta. Oikealla “Valkoinen pöytä”, uhrilahja Pachamamalle, Äitimaalle. Perinne on yhä on voimissaan Bolivian länsiosissa. Vasemmalla Aymara-kulttuurin käsitys kehityksestä: ihminen kasvaa rinnan luonnon kanssa.

Meihin, jotka olimme todistamassa kaasusotaa, tapahtumat jättivät lähtemättömän oikeudenmukaisuuden halun. Tähän taisteluun käytämme sitä, mistä eniten pidämme ja mitä parhaiten osaamme tehdä – teatteria.

Me compalaiset olemme outo ryhmä, meillä kaikilla on ollut ongelmia lapsuudessamme. No, elämä ei yleensäkään ole täälläpäin helppoa, ja sitä oppii pienestä pitäen tekemään työtä leipänsä eteen. Tästä huolimatta me teemme teatteria. Teemme sitä siksi, että pääsisimme lähemmäksi ihmisiä; jotta tämä taidelaji ei olisi varattu vain varakkaille ja jotta sitä ei nähtäisi yksinomaan turhanpäiväisenä viihteenä. Haluamme teatterin välittävän tietoa. Haluamme sen muistuttavan meitä siitä, ettemme vain voi jäädä aloillemme. On muutettava se mikä on väärin, eikä sitä varten ole tarpeen odottaa aikuisikää.

Vallankumouksen on tapahduttava, se tapahtuu parhaillaan, me nuoret sen teemme.

Teksti: Carmin M. L. Llanque Machicado, 19 ja Ivan Inti Limachi Zelada, 18
Kuvat: artikkelin kirjoittajat (paitsi kuva heistä Saija Raskulla)
Käännös: Saija Raskulla

 
 
Juttu on julkaistu myös Curly-lehdessä 2/2013.

Kirjoittajat ovat nuoria bolivialaisia, jotka ovat osallistuneet Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeen toimintoihin. Hanke käynnistyi Boliviassa vuoden 2010 alussa. Sen tavoitteena on tukea bolivialaisten nuorten asemaa ja identiteettiä El Alton kaupungissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestön Compan kanssa.