Kom med i meningsfullt volontärarbete som utbildare i global fostran

Vill du ha värdefull erfarenhet av organisationsarbete och skolvärlden? Är du intresserad av att fördjupa dig i globala frågor, bekanta dig med elevkårsverksamheten i Nepal och ungas samhälleliga engagemang? Vill du öva på din ledarskapsförmåga och att prata inför publik?

Bli utbildare i global fostran för den nya Dagsverkeskampanjen under läsåret 2020–2021!

Som utbildare i global fostran:
• besöker du läroinrättningar och håller workshoppar för ungdomar om Dagsverkeskampanjens teman och barnens rättigheter
• fördjupar du din kunskap om global fostran, barnens rättigheter och Dagsverkes utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal,
• presenterar Dagsverkes verksamhet på utbildningssektorns olika evenemang
• deltar du i en kostnadsfri skolningshelg 21.–23.8. och i frivillig tilläggsutbildning under hösten och våren.

Dagsverkeskampanjens teman för läsåret 2020–2021 är elevkårens verksamhet i Nepal, att ingripa i diskriminering och ungas rätt att få vara sig själva. Som utbildare i global fostran handleder du skolbesök framförallt i huvudstadsregionen, och i områdena Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Uleåborg. För besöken betalas partiellt dagtraktamente och rese- och materialersättningar. Skolbesöken kan ske på finska eller svenska.

Vid sidan av skolbesöken:
• får du värdefull arbetserfarenhet av global fostran och av organisationsverksamhet
• får du undervisningserfarenhet och utvecklar din förmåga att uppträda
• får du ett intyg för ditt volontärarbete och
• bekantar dig med Dagsverke rf:s volontärer från olika delar av Finland.

Som volontär binder du dig till att delta i skolningshelgen och hålla minst sju workshoppar under läsåret. Volontärerna får själva välja på vilka orter de gör skolbesök. Dagsverke förser dig med färdiga klassrumsuppgifter och annat material som behövs för att handleda en lyckad workshop.

Av våra kommande volontärer önskar vi en iver att arbeta med ungdomar och en vilja att lära sig nya saker. Att verka som utbildare inom global fostran passar bra för till exempel studeranden.

”Jag är ute efter nya erfarenheter och ett sånt jobb som jag kunde tänka mig göra också i framtiden.”
– Oiva, Uleåborg

Läs Matildas intervju om lärörikt och givande volontärarbete.
Läs Oivas intervju om att utbilda folk i global fostran.
 
Blev du intresserad? Fråga mer och skicka ett motivationsbrev eller en videoansökan senast 31.5. där du berättar om dig själv och din bakgrund, samt varför du vill komma med i Dagsverkes volontärverksamhet. Vi önskar att våra sökanden ska vara av olika åldrar och kön samt representera kulturella- och andra minoriteter. Volontärarbetet förutsätter ingen tidigare erfarenhet eller ett visst kunnande. Volontärernas utbildning ordnas i tillgängliga utrymmen.

Motivationsbreven och tilläggsinfo:
Anna Kivimäki
Planerare för global fostran
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi,
mob. 050 348 5668