Vi söker utbildare i global fostran!

Vill du lära dig om global fostran och utvecklingssamarbete? Är du intresserad av att handleda workshoppar som stödjer skolungdomars kunskaper i samhälleligt påverkande och kritiskt tänkande?  Ansök då om att bli en av Dagsverkes utbildare i global fostran!

Som Dagsverke rf:s utbildare i global fostran får du fördjupa dig i hur vi kan utmana normer, granska världen mångsidigare ur olika synvinklar samt hur vi kan agera för en mer hållbar utveckling. Samtidigt främjar du Dagsverkes grundläggande målsättning, dvs. att se till att ungas rättigheter och delaktighet förverkligas i hela världen. Samtidigt får du lära känna andra likasinnade människor.

Dagsverke rf söker utbildare i global fostran att handleda funktionella workshoppar på svenska för skolbarn och gymnasieelever runt om i Finland. Workshoppar baserar sig på Dagsverkes kampanj för läsåret 2023–2024 och i metodhandböcker om global fostran. Workshopparna uppmuntrar till att påverka och föreställa sig alternativa framtider samt utmanar att bryta ner stereotypier om den globala södern.

Som Dagsverkes utbildare i global fostran:

  • Lär du dig mera om global fostran, ungas påverkansarbete, kritisk mediekunskap och barns rättigheter genom utbildningar som anordnas av Dagsverke.
  • Handleder du funktionella workshoppar för skolbarn och gymnasieelever.
  • Får du möjlighet att delta i Dagsverkes påverkansarbete, till exempel genom att representera organisationen vid olika evenemang.
  • Främjar du Dagsverkes centrala målsättningar kring förverkligandet av ungdomars rättigheter och deltagande över hela världen.
  • Lär du känna likasinnade från hela Finland.
  • Får du värdefull erfarenhet av att handleda ungdomar.
  • En deltidsersättning (22 €) betalas ut för alla skolbesök.

För att delta behöver du enbart 

  • iver att jobba med unga 
  • möjlighet att binda dig i Dagsverkes skolbesöksverksamhet hösten 2023 samt färdigheter att leda minst fyra workshoppar under skolåret
  • flytande finska eller svenska 

Utbildare i global fostran introduceras till uppgiften i en utbildning som ordnas den 9.9. klockan 11–17 i Helsingfors på Dagsverkes kontor (Broholmsgatan 4, 7. våning, Globaalikeskus, 00530 Helsingfors). Under utbildningsdagen erbjuder Dagsverke lunch till deltagarna och resekostnader ersätts mot kvitton.

Blev du intresserad? Ansök om att bli volontär här! Du kan också skicka ett meddelande till Dagsverkes planerare i global fostran, Aura (aura.alarto@taksvarkki.fi) och berätta varför du skulle vilja vara med. Ansök senast 4.9.!

P.S. Vi ordnar de nyas kväll den 24.8., där får du höra mer om vår verksamhet!