Vi söker en regionalkoordinator i global fostran på deltid till Jyväskylä

Dagsverke rf är en expertorganisation inom global fostran och utvecklingssamarbeten. Vi leder årligen hundratals lektioner och workshoppar i global fostran i läroinrättningar i olika delar av Finland. Regionalkoordinatorn i global fostran erbjuder Dagsverkes workshoppar till läroinrättningar, ansvarar för koordineringen av skolbesök och stöder volontärerna i deras arbete.

Vi söker nu en engagerad person med ett intresse för skolsamarbeten för att arbeta som regionalkoordinator i global fostran i Jyväskylä.

Till koordinatorn i Jyväskylä distrikts uppgifter hör att:

  • erbjuda Dagsverke rf:s tjänster i global fostran åt skolor,
  • koordinera distriktets skolbesök och upprätthålla kontakten till skolorna,
  • handleda och stöda det egna distriktets volontärer,
  • leda workshoppar i skolor i anknytning till Dagsverke-kampanjens teman och barnens rättigheter,
  • söka utställningslokaler för fotoutställningen som presenterar ungas berättelser och hänga upp utställningen,
  • söka synlighet åt Dagsverke rf i de lokala medierna och på mässor och andra evenemang.

Arbetet är timbaserat och lönen är 11€/h. Beroende på egen aktivitet blir det mellan 10–40 timmar i månaden. Rese- och telefonkostnader som ingår i arbetet ersätts. Koordinatorn arbetar som en del i ett sexpersoners koordinator-team, alla på varsin ort. Koordinatorn får skolning till sina uppgifter, samt regelbunden handledning av Dagsverke rf:s planerare för global fostran.

Av regionalkoordinatorn förväntar vi:

  • Ett självständigt och initiativtagande förhållningssätt till arbetet,
  • En pigg och glad attityd till att kontakta skolor och motivera volontärer,
  • Ett flytande skriftlig och muntligt uttryck (finska och svenska) och god samverkningsförmåga.
  • Utöver detta ser vi det som en merit om man har personlig erfarenhet av volontärarbete och skolvärlden, samt kunskap i global fostran. 

Den personen som väljs till jobbet binder sig till arbetet för läsåret 2021–2022. Den personen som väljs förutsätts delta i utbildningar som sker 9.8. och 20–22.8, under vilka man bekantar sig med koordinatorns uppgifter, läsårets 2021–2022 Dagsverkeskampanjer, samt Dagsverke rf:s globala fostran och skolbesöksverksamhet.  

Vi önskar att våra sökanden ska vara av olika åldrar och kön samt representera kulturella- och andra minoriteter. Eftersom anställningen är på deltid, passar arbetet utmärkt för studerande.

Skicka din ansökan och CV senast den 19.5.2021 till aura.alarto@taksvarkki.fi.

Intervjuer ordnas på distans under veckorna 20 och 21 valen meddelas senast 1.6.

För mera information:

Aura Alarto
Planerare för global fostran
aura.alarto@taksvarkki.fi
050 348 5668