Vi söker en koordinator på deltid för den svenskspråkiga skolbesöksverksamheten 2022–2023!

Är du intresserad av att främja ungdomars inkludering i form av organisationsarbete? Vill du fördjupa dig i global fostran och vara delaktig i verkningsfull svenskspråkig skolverksamhet? Sök då tjänsten som koordinator för Dagsverke rf:s svenskspråkiga skolsamarbeten!

Dagsverke rf är en expertorganisation för utvecklingssamarbeten och global fostran. Vår globala fostran främjar likaberättigande och mänskliga rättigheter, strävar efter att avverka stereotypier och uppmuntrar ungdomar till att vara aktiva globala medborgare. Vi genomför årligen hundratals workshoppar om global fostran för grundskole- och gymnasieelever i hela Finland. Som koordinator för Dagsverkes skolsamarbeten erbjuder du workshoppar till läroanstalter, ansvarar för att samordna skolbesöksverksamheten och stödjer Dagsverkes volontära skolbesökarna i deras arbete.

Vi söker en koordinator för svenskspråkigt skolsamarbete till läsåret 2022–2023 för att stärka och utveckla Dagsverkes svenskspråkiga globala utbildningsverksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Koordinera svenskspråkiga skolbesök och ansvara för kontakten med läroanstalter
  • handleda och erbjuda stöd till volontära skolbesökare
  • leda svenskspråkiga workshoppar på läroanstalter, t.ex. om ungdomars inkludering och möjligheter att påverka eller om barnets rättigheter
  • producera svenskspråkigt kommunikationsmaterial för Dagsverkes kanaler på sociala medier
  • representera Dagsverke rf vid svenskspråkiga evenemang
  • delta i uppföljning, utvärdering och utveckling av Dagsverkes skolbesöksverksamhet

Anställningsförhållandet är tidsbundet från 8.8.2022 till 31.5.2023. Arbetet sker på timbasis med en lön på 11,36 €/h. Beroende på din aktivitet är antalet timmar 10–40 h/månad. Rese- och telefonkostnader som ingår i arbetet ersätts. Som koordinator arbetar du i ett team med fem andra koordinerare. Som koordinerare kan bo och arbeta var som helst i Finland. Koordinatorn får en introducerande skolning till arbetet och därutöver regelbunden handledning av Dagsverke rf:s planerare i global fostran.

Vi söker en koordinator med:

 • en självständig och initiativtagande arbetsinställning
  • aktiv attityd vad gäller kontakten med skolor
  • förmåga att inspirera och motivera elever och volontära skolbesökare
  • utmärkt svenska och god muntlig och skriftlig förmåga i finska
  • beredskap att själv genomföra svenskspråkiga workshoppar om global fostran i skolor
  • dessutom ser vi personlig erfarenhet av volontärarbete och kunskap om skolvärlden och global fostran som meriterande.

Om du blir vald är du skyldig att närvara vid skolningar 8.8. och 3.­–4.9. under vilka koordinatorns arbetsuppgifter, Dagsverkes kampanj för läsåret 2022–2023 samt Dagsverkes globala fostran och skolbesöksverksamhet introduceras. Dessutom måste du kunna binda dig till tjänsten för hela läsåret 2022–2023.

Vi välkomnar sökande av alla åldrar, kön, funktionsvariationer och från olika kulturella och andra minoriteter. Deltidsuppdraget är idealiskt för exempelvis studeranden.

 Skicka din ansökan och CV senast den 22.5.2022 till aura.alarto@taksvarkki.fi

Intervjuer kommer att hållas på distans under veckorna 21 och 22 och valet kommer att offentliggöras senast den 6.6.

För frågor eller tilläggsinfo, hör av dig till:

Aura Alarto
Planerare i global fostran
aura.alarto@taksvarkki.fi
tel. 050348 5668