Ungdomars och Dagsverkes jubileumsår

Finländska unga har gjort Dagsverke redan i 50 år! Det är en fin milstolpe och trots att föreningen blivit medelålders, är det fortfarande ungdomarna som står i centrum både som beslutsfattare och aktörer. Under sommaren fick jag en intressant uppgift: att ordna Dagsverkes 50-årsjubileumsfest och delta i förberedelserna för jubileumsåret.

Höststarten har varit en enda festyra då jag fått motta anmälningar till festen, skriva tidningsartiklar och kläcka idéer för både festdekorationer och aktioner på sociala medier. Det mest spännande var säkert ändå att bekanta sig med den 50-åriga föreningens historia. En del veckor kunde jag spendera varje dag i Dagsverkes förråd där jag kunde få en inblick i föreningens början. De första minnena finns som svartvita foton och diabilder, under 80–90-talsskiftet tar färgbilderna över. Skolbesökens material flyttar sig från papper till CD-ROM och slutligen till nätet. De för hand ritade och skrivna kartorna och rapporterna från 1970-talet är historia, idag finns allt elektroniskt.

julisteitaTaksvärkki50vRU


 
Den gemensamma nämnaren för alla bilder är ändå ungdomarna, varav så många ler brett – unga som fått möjligheten att påverka sitt eget och andras livs gång. Vissa år har kampanjerna varit mer radikala än andra; i Dagsverkes nyutkomna 50-årsverk går det att läsa om hur det ibland tvistats väldigt synligt om kampanjers föremål. Många unga har haft en klar vision om hurudan verksamhet som ska stödas och varför.

Jag vill utmana även dig att delta i Dagsverke 50-jubileumsåret. Syftet är att arkivera ett minne från det förflutna eller från idag genom att skicka ett meddelande till framtidens ungdomar. När du var ung, hur påverkade du eller hur skulle du vilja påverka just nu? Publicera en bild i sociala medier där du berättar om ett sätt att agera som ung påverkare eller att lämna ett spår som har en betydelse för framtiden. Uppmuntra andra att göra likadant! Använd #närjagvarung och #dagsverke50. Låt oss se hurudana minnen vi lämnar kvar åt framtidens unga! Tiden får utvisa hurudan värld vi har i framtiden, men genom små gärningar kan vi påverka vilken riktning vi rör oss i!

Text: Nina Miettinen
Bilder: Dagsverke rf:s arkiv