Den nya Du är effektfull -kampanjen pågår

Dagsverkskampanjen 2023–2024 handlar om ungas påverkansarbete och tankar om framtiden. I den nya kampanjen ”Du är effektfull” berättar ungdomar från Sierra Leone om sitt påverkansarbete, utmaningar relaterade till det samt deras visioner för framtiden.

Sierra Leones ungdomar drömmer om utbildning, arbete, jämställdhet och en fredlig framtid. Fattigdom, korruption, ojämlikhet och klimatförändringar har dock hämmat skolgången, framtidsutsikterna och deras möjligheter att påverka. Inbördeskriget som började 1991 och varade i 11 år förstörde deras hemland nästan fullständigt och berövade många på deras barndom och ungdom. Livet komplicerades också avsevärt av ebolaepidemin 2014–2015, då till exempel skolgången avbröts i nio månader.

Men samtidigt har man lyckats lösa många problem och folket arbetar för Sierra Leones framtid. Sierra Leones samhällsengagerade ungdom främjar jämlikhet och inkludering av personer med funktionsvariationer, ingriper i skadliga system och förebygger könsbaserat våld. De anordnar diskussionsprogram på radio, utbildar tonåringar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, talar om flickors och funktionsvarierades rättigheter i sina samhällen och utmanar myndigheterna att agera enligt principen för likaberättigande.

Du är effektfull – workshopparna fördjupar sig i grundorsaker

Du är effektfull -workshopparna (90 min) stärker ungas kunskaper i samhälleligt påverkande och kritiskt tänkande genom funktionella metoder. I workshoppen övar de unga på framtidstänkande och funderar på en hurdan framtid de vill bygga. Workshopparna kan beställas till högstadier och andra stadiets läroanstalter.

– Workshopparna tar fasta på framtidstänkande och grundorsaker som ligger bakom globala problem. I workshopparna får man lära sig om sierraleonska ungdomars liv och deras påverkansmöjligheter, berättar Aura Alarto, Dagsverkes planerare för global fostran.

Workshopparna motsvarar direkt målen för grundskolans och gymnasiets läroplan. De stödjer såväl genomförandet av flera ämnesspecifika läroplaner (t.ex. MO, GE, HI, SL och RE) som de bredare samhälleliga, globala och kulturella kompetensmålen.

Du är effektfull workshopparna kan beställas i en eller två delar. I den längre versionen (180 min) planerar och genomför ungdomarna i smågrupper ett konkret påverkansprojekt kring ett ämne som intresserar dem.

– I workshoppens fortsättningsdel får deltagarna öva på påverkansarbete i praktiken. Projektet kan t.ex. vara en väl förberett kontakttagning till en beslutsfattare, en ställningstagande TikTok-video eller ett tilltag i skolan. Workshoppens handledare stödjer eleverna i planeringen av projektet och syftet är att på riktigt verkställa påverkansprojektet! Det är spännande för ungdomarna och därför lönar det sig att beställa också del två av workshoppen, uppmuntrar Alarto.

I workshopparna får deltagarna lära sig hur de kan utnyttja sina egna styrkor i påverkansarbete. Jämfört med Dagsverkes tidigare workshoppar som behandlat påverkansarbete har Du är effektfull -workshoppana nytt innehåll speciellt i fråga om Sierra Leone sammanhanget och även nya övningar.

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola med formuläret!

Dagsverke är en möjlighet att påverka!

Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Det går att anordna Dagsverke på flera olika sätt. Till de skolor som anmält sig till insamlingen skickar vi infomaterialer. Läs mera om instruktioner för Dagsverke.

Dagsverke rf främjar förutsättningarna för ungdomar att delta i utvecklingen av det egna samhället. Tack vare de medel som samlats in under Dagsverket kan vårt arbete fortsätta. Insamlingsintäkterna används för att finansiera vårt utvecklingssamarbete. Förutom Sierra Leone stödjer vi ungdomars inkludering och mänskliga rättigheter i Guatemala, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal och Zambia.

Låt oss göra morgondagen rättvis för alla. Välkommen med att förändra världen! Anmäl din skola till Dagsverksinsamlingen med formuläret!

Titta på Sierra Leones ungdomarnas videohälsningar på kampanjsidan!

Unga Mabinty i Du är effektfull kampanjens	färgstark poster.