Är du intresserad av betydelsefullt volontärarbete i skolvärlden? Ansök då om att bli en av Dagsverkes utbildare i global fostran!

Vill du få erfarenhet av att handleda olika ungdomsgrupper och främja ungdomars inkludering genom volontärarbete? Är du intresserad av att stödja ungdomar i att hitta sätt att göra skillnad? Ansök om att bli Dagsverke rf:s utbildare i global fostran för läsåret 2022–2023!

Vad gör Dagsverkes utbildare i global fostran? 

Som Dagsverkes utbildare i global fostran:

  • Lär du dig mera om global fostran, ungas påverkansarbete, kritisk mediekunskap och barns rättigheter genom utbildningar som anordnas av Dagsverke.
  • Handleder du funktionella workshoppar för skolbarn och gymnasieelever
  • Får du möjlighet att delta i Dagsverkes påverkansarbete, till exempel genom att representera organisationen vid olika evenemang.
  • Vid intresse har du möjlighet att kommentera och utveckla Dagsverkes pedagogiska material.
  • Främjar du Dagsverkes centrala målsättningar kring förverkligandet av ungdomars rättigheter och deltagande över hela världen
  • Lär du känna likasinnade från hela Finland
  • Får du värdefull erfarenhet av att arbeta med organisationer och handleda ungdomar

Hur ser Dagsverkes workshopsverksamhet ut?

Dagsverkes workshoppar handlar om ungdomars aktiva medborgarskap och sätt att påverka, barns rättigheter samt avvecklandet av stereotypier och diskriminering. Som skolbesökare får du tillgång till färdiga workshopsramar och annat material som stöd för ditt arbete.

Workshopparna ordnas huvudsakligen i huvudstadsregionen och Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgsregionerna, men det är också möjligt att genomföra dem i andra regioner. Dagsverke driver även distansworkshoppar.

Workshopparna bedrivs huvudsakligen dagtid på vardagar. En deltidsersättning (20 €) betalas ut för alla skolbesök och annat volontärarbete, och dessutom ersätts rese- och materialkostnader.

Vem kan ansöka om att bli Dagsverkes utbildare i global fostran?

Av dig som söker önskar vi intresse och entusiasm att lära dig nya saker och arbeta med ungdomar. Du kommer att få en introduktion till uppgiften som utbildare i global fostran under en helgutbildning i huvudstadsregionen. Nästa introduktion till uppgiften ordnas på distans i november. Att delta i utbildning är en förutsättning för att kunna verka som utbildare i global fostran. Under utbildningen kommer vi att fördjupa oss i de metoder som används i workshopparna och i nästa års Dagsverkskampanj. Den nya kampanjen handlar om ungas påverkansarbete.  

Du kan anpassa arbetet som utbildare i global fostran med ditt eget schema, och till exempel handleda workshoppar vid sidan av studier eller deltidsarbete. Både skolbesöken och utbildningen för alla volontärer genomförs i enlighet med gällande rekommendationer, vid behov på distans.

Blev du intresserad? Ansök om att bli volontär!

Skicka ett kort motiveringsbrev eller videoansökan till oss senast den 28.10.2022 där du berättar om dig själv och varför du vill vara med.

Vi välkomnar sökande av alla åldrar, kön, funktionsvariationer och kulturella eller andra minoriteter. Volontärarbetet kräver inte tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Fråga gärna Aura, Dagsverkes planerare i globala fostran, om mer information!

Ansökningar och tilläggsinfo:
Aura Alarto
Planerare i global fostran
aura.alarto@taksvarkki.fi
tel. 050 348 5668

Läs om en av våra volontära utbildare i global fostran, Elinas, erfarenheter om volontärarbetet på Dagsverke (på finska)