OBS Helsingfors och Jyväskylä! Är du intresserad av betydelsefullt volontärarbete inom skolvärlden? Ansökan till Dagsverkes utbildare i global fostran är öppen, ansök nu!

Vill du lära dig mer om global fostran, utveckla dina färdigheter i arbete med ungdomar och främja förverkligandet av ungdomars rättigheter genom ditt volontärarbete?

Är du intresserad av att lära dig mer om globala ojämlikhetsfrågor och om hur ungdomar med funktionsvariationer tänker kring påverkansarbete?

Ansök om att blir en av Dagsverkes utbildare i global fostran läsåret 2021–2022!

Vad ingår i arbetet som utbildare i global fostran hos Dagsverke?

Som utbildare i global fostran hos Dagsverke:

  • Leder du workshoppar för skolelever i grundskolan och andra gradens utbildning.
  • Har du möjlighet att delta i Dagsverkes påverkansarbete t.ex. genom att representera organisationen på olika evenemang.
  • bidrar du med ditt arbete till att främja ungas rättigheter och aktörskap.
  • Får du värdefull erfarenhet av organisationsarbete och ungdomsarbete.
  • Lär du känna likasinnade människor från olika håll i Finland.

Hurdana är Dagsverkes workshoppar?

Dagsverkes workshoppar behandlar ungas aktiva medborgarskap, icke-diskriminering och i synnerhet möjligheterna och utmaningarna med funktionsvarierade ungdomars påverkansarbete.  

Workshopparna förverkligas huvudsakligen i huvudstadsregionen samt i Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg, men det är också möjligt att hålla dem i andra regioner. Dagsverke har också workshoppar som går att hålla på distans.

Workshopparna genomförs huvudsakligen under dagen på vardagar. För alla skolbesök betalas deltidsersättning och rese- och materialkostnaderna ersätts.

Vem kan ansöka om att bli Dagsverkes utbildare i global fostran?

Vi hoppas att du tycker om att arbeta med ungdomar och om att lära dig nya saker. Du kommer att fortbildas inför arbetet som utbildare i global fostran under en skolning. Under skolningen kommer vi att fördjupa oss i metoderna som används i workshopparna och i de teman som Dagsverkes kampanj behandlar. Den nya kampanjen handlar om att främja funktionsvarierade ungdomars aktörskap och rättigheter.

Volontärarbetet är flexibelt och workshopparnas tidpunkter kan anpassas enligt dina egna scheman, och går därför fint att till exempel kombinera med studier eller deltidsarbete. Vi följer kontinuerligt den gällande coronasituationen. Volontärernas utbildningshelg och skolbesök kommer att genomföras i enlighet med gällande rekommendationer, vid behov på distans.

Blev du intresserad? Så här söker du!

Skicka oss ett kort motivationsbrev eller videoklipp där du berättar om dig själv och varför du vill komma med i verksamheten, senast söntag 10.10.2021.

Vi välkomnar sökande i alla åldrar, kön, samt personer med funktionsvariationer och kulturella- eller andra minoriteter. Volontärarbete kräver inte tidigare erfarenhet eller expertis. Ifall du har ytterligare frågor svarar Aura, Dagsverkes planerare för global fostran gärna på dina frågor!

Ansökningar och tilläggsinfo:
Aura Alarto
planerare för global fostran
aura.alarto@taksvarkki.fi
050 348 5668

Läs mer: Mira och Paula berättar om sina erfarenheter (på finska) av att ha gjort volontärarbete för Dagsverke.