Center for Coordination of Youth Activities (CCYA)

CCYA:s versamhetsledare Ngolo Katta talar om arbete med unga i Sierra Leone.
 
Center for Coordination of Youth Activities (CCYA) är Dagsverke rf:s partnerorganisation i Sierra Leone. CCYA är en sierraleonsk ungdomsorganisation som stöder och utbildar unga, och mobiliserar ungdomar till påverkans- och volontärarbete. Utmaningar i Sierra Leone är utbildning och problem som hör till flickor och unga kvinnor, som äktenskap knutna vid ung ålder och tonårsgraviditeter.

Under hälften av 15–24 -åriga sierraleonska unga kan läsa. Unga som varit tvungna att avbryta skolgången, speciellt flickor och unga kvinnor som befinner sig i en svagare ställning, behöver en ny möjlighet i sina liv. CCYA vill få ungdomar från slummar, från skolor och utanför skolor med i sin verksamhet.

Dagsverke rf:s projekt genomförs med CCYA i fyra områden i olika delar av Sierra Leone. Ungdomarna får utbildning om mänskliga rättigheter och om samhällelig påverkan och får således bättre möjligheter att påverka sina egna liv och sitt samhälle. Unga som bor i småstäder och byar stöds i grund- och i yrkesutbildning och de får information om livskunskap, som sexuell hälsa.