//

Edlyn Smith

Din ålder? 14.

Var bor du? Huvudstaden Freetown.

Din familj? Pappa, mamma, lillebror, mormor och två kusiner.

Din hobby? Att rita och att läsa.

Delight Abdul Wahab Konneh

Din ålder? 16.

Var bor du? Staden Bo.

Din familj? Fosterpappa och 5 systrar.

Din hobby? Fotboll, handboll, kör och att spela tillsammans med kompisar.

5 fakta om unga i Sierra Leone

44 % av sierraleonier är under 15 år gamla. Av Sierra Leones ungdomar går 33 % ut högstadiet. 47 % av flickorna får barn eller blir gravida före de fyller 18 år. 27 % av kvinnorna är läskunniga, medan hälften av männen kan läsa.

Intervjun med Edlyn och Delight

Edlyn och Delight heter två ungdomar som bor i Sierra Leone. Båda får gå i skola och hoppas på samma möjlighet för alla barn och unga i Sierra Leone.

Vad tycker ni om er skola, Delight och Edlyn?

DELIGHT: Vår skola är en av de bästa skolorna i staden. Vi har en stark samhörighet där. Eleverna tycker om skolan och om sakerna där. Skolmiljön är också trevlig. Till mina favoritsaker i skolan hör att spela fotboll, att studera och att spela handboll.

EDLYN: Vår skola har ett bra rykte. Man förhåller sig allvarligt till utbildning och det krävs mycket av oss elever. Om man inte studerar tillräckligt hårt, blir man inte godkänd i proven. Om man blir godkänd i ett prov utan att ha läst på det, är det inte ett riktigt prov. Jag är lycklig och känner mig privilegierad, då jag får gå i en bra skola. Alla har inte möjlighet till det. Jag tycker också det är roligt att det i skolan finns tid för både lek och inlärning.

Hur många elever finns det på din klass?

D: Det går 50 elever på varje klass i vår skola. På min klass går det 28 flickor och 22 pojkar. Den största klasstorleken i statliga skolor är 50 elever, men i privatskolor går det 20-30 elever på varje klass. I vår skola går det sammanlagt 900 elever. Den här skolan är rätt så speciell, för att det är den första skolan i vår stad där flickor och pojkar studerar på samma klass. I relation till det är den en av föregångarna i vår stad och i hela landet.

E: På vår klass går det 29 elever, varav 9 är pojkar och 20 flickor.

”Det är svårt att bli uppskattad i Sierra Leone om man inte är utbildad. När man är utbildad, kan man hjälpa sin egen familj. Om man inte går i skola, blir man också lätt marginaliserad.”

– Delight

Hurdan är undervisningen i din skola?

D: Vi har kunniga lärare. De känner verkligen till sitt ämnesområde och kan undervisa. De är väldigt trevliga och det känns som att jag lär mig mycket av dem.

E: Vi elever är i skolan för att lära och vi får mycket uppmuntran. Vår lärare är väldigt bra. Hon är tålmodig och förklarar saker så att alla förstår dem. Om man inte har förstått något under lektionen, kan man fråga läraren om det efter timmen.

Hur går du din skolväg?

D: Jag bor 4 kilometer från skolan. Jag får oftast skjuts till skolan, men om jag inte får det så använder jag kollektivtrafik. Ibland går jag om jag inte har pengar. Det tar en halv timme att gå till skolan.

E: Vanligtvis kör min pappa mig till skolan. Om bilen är sönder, måste jag ta en taxi. Det kan vara krångligt och ibland försenar jag mig. Det är ändå roligt att färdas ensam till skolan, för att jag ser många saker på vägen.

”Det som är bra med utbildning är att den är ens egen. Ingen kan ta den ifrån en.”

– Edlyn

Vad gör du på din fritid?

D: Efter skoldagen tvättar jag min skoluniform. Om min syster har kommit hem från skolan, äter jag och sedan vilar jag lite och studerar. Klockan sex går jag till kyrkan, och efter det har jag körträning. Ibland träffar jag mina vänner eller besöker en granne. På veckosluten går jag också i skolan. Jag läser böcker, men största delen av tiden går åt i kyrkan. Där kan man göra olika saker. Ibland spelar jag till exempel trummor. Jag tycker väldigt mycket om att sjunga och speciellt om gospelmusik.

E: Mina favorithobbyer är att rita och att läsa. Största delen av min fritid spenderar jag tillsammans med min bror. Efter hemläxorna leker vi tillsammans. Läxorna och studierna tar ändå upp mycket tid och man måste satsa på dem. Om man inte blir godkänd i proven, uppskattar man inte sina föräldrar eftersom de betalar stora summor för skolgången.

Ansvarar du för något hushållsarbete?

D: Till mina hushållsarbeten hör att klippa gräs, att hämta vatten, att sopa och tvätta golv. Jag gör dem oftast redan före jag går till skolan. Ibland på veckosluten går jag till torget för att köpa tillbehör för till exempel matlagning.

E: Jag hjälper mamma med matlagningen, och ibland putsar jag själv mina skor. Varje lördag hjälper jag till hemma med hushållsarbeten. Jag städar mitt rum och stryker min skoluniform. Efter det har jag fritid och kan leka, spela eller göra vad jag vill. På söndagar går vi till kyrkan, och efter det spenderar vi tid hemma.

Vad gör du tillsammans med dina vänner?

D: Ibland spelar jag och mina vänner spel tillsammans. Ibland bara sitter vi, skämtar och skrattar. Emellanåt tittar vi på tv eller studerar. Ibland spelar vi fotboll. Jag tycker väldigt mycket om fotboll.

E: Vi diskuterar mycket tillsammans med mina skolkompisar. Det ger en nya idéer. Jag kan lära mig mycket från jämnåriga jämfört med från äldre människor. En annan ung person kan ha haft en annorlunda barndom än mig. Efter skolan spelar vi, shoppar och äter tillsammans före vi går hem.

Vad innebär utbildning i Sierra Leone?

D: Det är svårt att bli uppskattad i Sierra Leone om man inte är utbildad. Utbildning anses vara väldigt viktigt. Det är otroligt svårt att få någon form av arbete om man inte är utbildad. Om man inte går i skola, blir man också lätt marginaliserad.

E: Det är jätte coolt att vara utbildad. Då kan man också ta hand om sin familj. Det är bättre att stressa lite och studera nu, än att vara utan framtid i morgon. Om man på riktigt studerar hårt, kan man göra vad man vill i framtiden. Det som är bra med utbildning är att den är ens egen. Ingen kan ta den ifrån en.

Vilka orsaker leder till att man avbryter skolgången i Sierra Leone?

D: Ofta lämnar man skolan på hälft på grund av pengar. Fattigdom är ett verkligt problem. De fattiga har inte råd med skolavgifter, och ibland leder bristen på skolmaterial till att barnen inte kan gå i skola. Några av mina kompisar har hoppat av skolan. En del av dem upplever att de är för gamla för att gå i skola, fastän de bara är 15-åringar. Emellanåt förhindrar graviditeter flickors skolgång. Jag vet många sådana fall.

E: I Freetown hoppar många av skolan på grund av fattigdom. Situationen är verkligen sorlig. Familjerna har inte tillräckligt med mat. Om föräldrarna inte har pengar, kan barnet inte gå i skola utan han eller hon måste arbeta. Det är fel, för utbildning borde inte vara ett privilegium. Den borde tillhöra alla.

Vem borde få gå i skola?

D: Jag är emot idén om att skolan bara skulle vara för pojkar och att flickorna borde bli hemma och göra mat och förbereda sig för äktenskap. Vi måste alla gå i skola. När man är utbildad, kan man hjälpa sin egen familj. Då både mannen och hustrun är utbildade, blir saker enklare – båda tjänar pengar och håller tillsammans familjens ekonomi flytande.

Hurdana anser du att flickors möjligheter till utbildning är?

E: I Freetown är både pojkar och flickor priviligierade, eftersom båda kan gå i skola. På landsbygden har flickor först nu börjat få gå i skola. Oftast blir flickor ändå hem för att hjälpa sina föräldrar eller sköta om barn. Om någon man vill gifta sig med en 12-årig flicka, måste hon gå med på det. Flickor har inte mycket bestämmanderätt i sina familjer.

Hur ser framtiden ut för Sierra Leones ungdomar?

D: Framtiden är för de unga. Ungdomar i Sierra Leone försöker väldigt hårt. De försöker utbilda sig och de har framtidsmål. Ungdomar borde vara starka och modiga. Jag vill inte att de ger upp. Jag vill se dem bli starkare och klara allt som de kommer att måsta gå igenom. Jag vet att de har en bra och ljus framtid.

E: Jag tror att ungdomarna skulle kunna ha en bra framtid, om de slutade upp med att förvänta sig stöd från staten. Man vet själv bäst vad man vill göra med sitt liv, så man kan själv i alla fall börja och hjälp kan komma senare. Om unga skulle tänka mer på det här sättet i Sierra Leone, vore framtiden bättre. Vårt lands framtid ligger i ungas händer.