Information om Sierra Leone

Nedan hittar ni en kort översikt över Sierra Leone. På internet hittar du lätt mer info, t.ex. om andra artister.

Det talas mer än 20 olika språk i Sierra Leone. Det vanligaste språket är engelska och krio. Här får du några ord som kan hjälpa dig att klara dig exempelvis i Freetown.
Hej!  –  Kusheh-o!
God morgon!  –  Mohnin sa (för man), mohnin ma (för kvinna)!
Hur står det till?  –  Aw di bodi?
Jag mår bra.  –  Di bodi fine.
Tack!  –  Tenki ya!

5 fakta om Sierra Leone

Det talas 23 olika språk i Sierra Leone. Av alla över 15-år kan bara 42 % läsa. Enligt FN:s mätningar av utveckling är Sierra Leone på plats 177. av alla länder i världen. Finland ligger på plats 21. Sierra Leones stjärna är världens 3:e största diamant som någonsin hittats. Enligt uppskattningar har bara 1–5 % av alla sierraleonier möjlighet att använda elektricitet.

Dagverke kampanjlåt Education for Sierra Leone av Obi Phrase and The Cross Cultures Band:
[youtube_sc width=700 rel=0 fs=1 url=http://youtu.be/NMGiGUPD_BU]
 
Sierra Leone är ett Västafrikanskt land med 5,5 miljoner invånare. Sierra Leone är beläget vid den atlantiska kusten och är till sin yta ungefär lika stor som Irland och fem gånger mindre än Finland. Grannländer är Guinea i norr och Liberia i öst. SL:s huvudstad är Freetown, där det bor kring en miljon människor.

Under en lång tid var Sierra Leone Storbritanniens koloni. Landet blev självständigt år 1961. Under kolonialismen var Freetown ett viktigt centrum för slavhandel. Man förde närapå 400 000 människor från Sierra Leone till Amerika för slaveri. I Sierra Leone märks såväl traditioner från gamla kungariken som spår av slavhandel och av kolonialismen.

Landets officiella språk är engelska, som läskunniga sierraleonier kan tala. Andra gemensamma språk är mende i landets södra delar, samt temne i norr. I landet talas 23 olika språk. Krio är Sierra Leones lingua franca: 95 % av invånarna förstår det. Det är en blandning av engelska och många afrikanska språk.

Det finns 16 olika etniska grupper i Sierra Leone. Deras ömsesidiga förhållanden är huvudsakligen goda, vilket framgår ur det faktum att äktenskap knyts över gruppgränserna. Av Sierra Leones befolkning är 60 % muslimer och 30 % kristna. Traditionella föreställningar lever hand i hand med islam och den kristna tron.

Det råa inbördeskriget, som började år 1991 och höll på i 11 år, förstörde nästintill allt och berövade många på sin barndom. Det förde också landet till internationell kännedom på grund av barnsoldater och bloddiamanter. Landet hör till de minst utvecklade i hela världen. 53 % av befolkningen lever i extrem fattigdom, dvs. under en euro i dagen, och den förväntade livslängden är bara 48 år. Enligt uppskattningar har bara 1–5 % av alla sierraleonier möjlighet att använda elektricitet.

Nästan 70 % av sierraleonierna får sitt uppehälle från jordbruket. Största delen av odlingarna är småskaliga. Sierra Leones viktigaste exportprodukter är diamanter, kakao, kaffe och fisk. Sierra Leones stjärna är världens 3:e största diamant som någonsin hittats. Den hittades i den sierraleonska staden Koidu år 1972.

Sierra Leones befolkning är ungt; 61 % är under 24 år. Ungdomar i Sierra Leone drömmer om utbildning, om arbete och en fridfull framtid.

Vill du veta mera? Läs mer här i ’Katsaus Sierra Leoneen’.