Fotoutställning

Fotoutställningen berättar om sierraleonska ungdomars liv och om deras åsikter vad gäller skola och skolgång. Utställningen ger några ungdomar ett ansikte och en chans att säga något åt finländska ungdomar, om hur de själva ser på ungdomars situation och framtid.

Utställningen kommer att turnera på bibliotek, ungdomslokaler, läroanstalter och olika evenemang runt om i Finland.

Ni kan utan kostnad beställa den finskspråkiga fotoutställningen för Sierra Leone-kampanjen till er skola eller ort. I mån av möjlighet och beroende på antalet beställningar ger vi er tillgång till utställningen i maximalt en veckas tid. Utställningen består av tre enkelt monterade roll up-ställningar. Utställningsdukarna är cirka 2 meter höga och 1 meter breda.

Fråga mera på adressen tiedottaja(at)taksvarkki.fi.