För lektioner

Då Dagsverke i år ordnar skolbesök i anslutning till årets Sierra Leone-kampanj erbjuder vi roliga workshoppar där deltagarna är aktiva och får pröva på själva. På dessa sidor har vi också mänga aktiverande lektionsuppgifter.

Dagsverke rf:s utbildare kommer gärna till er skola och berättar om barnets rättigheter på ett aktiverande sätt, talar om vår Sierra Leone-kampanj och om Dagsverkesdagen, eller leder en annorlunda påverkansarbete med Påverka!-workshop eller Fotonovela-workshop kring berättelser genom bilder. Om ni planerar en temadag kring global tema kan vår utbildare i internationalism komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Workshopen Påverka! sporrar de unga att delta i samhället. I verkstaden skapar eleverna en ställningstagande affisch, väggmålning eller ett kort radioinslag. I Fotonovela-workshoppen berättar man en egen historia med hjälp av fotografier och stiftar bekantskap med guatemalanska och bolivianska ungas historier.

Låt de obelästa läsa -kampanjs aktiverande uppgifter för lektioner kan du finna här bredvid i ’Lektionsuppgifter’.

Skolbesök

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola här eller kontakta oss:

Leena Honkasalo
planerare för fostran till internationalism / Dagsverke rf
Tel. 09-5845 5504 eller leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi