Instruktioner för elevkåren

Aktivera elevkåren för Dagsverke. Erfarenhet är inte ett måste, det räcker att man är ivrig!

Elevkåren kan aktivera sig i Dagsverkeskampanjen även om skolan inte tidigare har deltagit i en sådan kampanj. En aktiv elevkår ser till att skolan tar del av kampanjtemat på ett mångsidigt sätt och utnyttjar vårt kampanjmaterial. Inled kampanjen med att välja Dagsverkesansvariga inom elevkåren. De planerar sedan hur Dagsverkeskampanjen ska genomföras i skolan. En annan idé är att utse en Dagsverkesansvarig från varje klass.

Genomför kampanjen

Före Dagsverkesdagen går klassernas eller elevkårens gemensamma Dagsverkesansvariga igenom kampanjmaterialet och fattar beslut om hur man i skolan ska ta upp kampanjtemat. De kan exempelvis välja att ordna program som har med temat att göra, berätta om temat i sina egna klasser under en grupphandledartimme eller kanske ordna en studiecirkel kring kampanjtemat eller landet som kampanjen gäller.

1) Dagsverkesinsamling

Eleverna eller studerandena arbetar en skoldag för någon och donerar lönen till insamlingen.

2) Dagsverkestalko

Skolan eller klassen ordnar ett eget talko. Kanske lokala företag, kommunen eller församlingen är intresserade av att anlita talkogänget.

3) Dagsverkesevenemang

Elevkåren kan ordna t.ex. en band-kväll, en basar, en loppmarknad eller ett disko. Intäkterna från evenemanget doneras till Dagsverkesinsamlingen.

4) Kioskintäkter

Elevkåren kan donera intäkterna från skolans kafé eller kiosk till Dagsverkesinsamlingen, t.ex. under en dag eller en vecka.

Kampanjinformation

 • Håll en färdig kampanjmorgonsamling.
 • Ordna en filmvisning där ni tillsammans tittar på dokumentären som handlar om kampanjmålet.
 • De Dagsverkesansvariga följer med hur utvecklingssamarbetsprojektet framskrider via nyhetsbreven och Dagsverkes webbplats och berättar om nyheter exempelvis under en grupphandledningslektion.
 • Ta in uppgifter om intäkterna både från skolans egen och från den nationella Dagsverkesinsamlingen i skolans årsberättelse.
 • Offentliggör resultatet från skolans egen och den nationella Dagsverkesinsamlingen på skolans våravslutning. Berätta också vad man redan under vårterminen har uppnått inom det inledda utvecklingssamarbetsprojektet i kampanjlandet.

Tips för dig som vill hitta Dagsverkesarbetsplats

 • Samla idéer om bra arbetsplatser och gör upp en affisch eller ett kollage över dem.
 • Be den lokala tidningen ta in en nyhet om Dagsverkesdagen så att arbetsgivare som har arbetsuppdrag kan ta kontakt direkt med skolan.
 • Meddela potentiella arbetsgivare när dagen närmar sig och sprid information om arbetsplatser i skolan. Observera att S-gruppen är med i Dagsverkeskampanjen och erbjuder arbetsplatser på flera olika orter och ger en möjlighet att pröva på olika arbeten inom handeln. I S-gruppen ingår bland annat Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos. Ta kontakt med chefen i affären, gärna minst två veckor före Dagsverkesdagen.
 • Kanske det går att hitta en Dagsverkesplats på föräldrarnas arbete, i företag, föreningar, församlingar eller hemma.
 • Elevkåren kan höra sig för om platser hos lokala företag, kommunen och församlingarna. De kan ha behov för en talkoinsats, t.ex. för att tömma ett lager, städa upp eller kratta en park eller gårdsplan, eller för något annat arbete som en hel klass kan utföra under Dagsverkesdagen.

Stöd för kampanjen

 • Dagsverke producerar avgiftsfritt kampanjmaterial som man kan använda för att göra kampanjen synlig i skolan: en morgonsamlings-cd, en kampanjdokumentär, en handbok, en kampanjwebbplats, nyhetsbrev
 • Skolan kan dessutom boka in en utbildare i internationalism som ger kampanjens tema liv under en eller flera lektioner
 • S-gruppen erbjuder arbetsplatser för unga som vill Dagsverka runt om i landet

Varför det lönar sig att delta i Dagsverkeskampanjen?

Dagsverkeskampanjen är mycket mer än bara en penninginsamlingsdag. Den är de ungas eget gemensamma ansvar, där studerande samlar in medel för ett utvecklingssamarbetsprojekt.

”Specialskoldagar ger alltid lite extra studiemotivation.”
Matti Pihlajamaa, 17, Gymnasiet Seinäjoen lukio

Kunskap och arbetserfarenhet

Elevkåren kan gärna uppmuntra studerande att söka Dagsverkesarbete utanför hemmet så att arbetsdagen också ger värdefull arbetserfarenhet. Dagsverkesdagen kan dessutom kombineras med Prao så att arbetet på prao-platsen fortsätter en dag längre än annars. Alla ska få ett arbetsintyg över Dagsverkesarbetet.

”Det lönar sig att skaffa en arbetsplats som intresserar. Det kan vara till nytta i framtiden. Själv har jag jobbat på ett lågstadium på Dagsverkesdagen. Jag fick faktiskt hålla några lektioner för barnen.”
Laura Keskinen, 17, Gymnasiet Seinäjoen lukio.

Dagsverkesdagen ger gratis arbetserfarenhet utan att man binder sig för en längre tid och det kan dessutom leda till ett sommarjobb.”
Liisa Lauri, 18, Gymnasiet Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.

Ungas sätt att inverka och delta i utvecklingssamarbete

Genom Dagsverkeskampanjen stöder vi utvecklingssamarbete som främjar ungas mänskliga rättigheter, deras färdigheter att ta kontroll över sina liv och möjligheter att inverka. Utvecklingssamarbetsprojektet håller på i kampanjlandet i 3–5 år efter insamlingen. Utvecklingssamarbetsprojekten genomförs tillsammans med lokala medborgarorganisationer. Dagsverke rf följer regelbundet upp att projekten framskrider. På webbplatsen www.dagsverke.fi och via nyhetsbrev berättar vi mer om hur projekten framskrider.

Läs mer (på finska) om hur man kan ordna Dagsverkesdagen i handboken Kijana.