Anmälning till kampanjen

I fokus för Dagsverkeskampanjen Låt de obelästa flickorna läsa står de unga i Sierra Leone.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkeskampanjen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Sierra Leone.

Genom projektet de unga som bor i småstäder och byar stöds i grund- och yrkesutbildning och de får utbildning i livskunskap som exempelvis sexuell hälsa.

Skolorna och läroanstalterna kan delta i insamlingen den dag som enligt schemat passar dem bäst.

Anmäl er senast en vecka före er egen Dagsverkesdag så att vi hinner sända er arbetsblanketterna och det övriga materialet.

Allt material för fostran till internationalism och skolbesök är avgiftsfritt för skolorna. Alla deltagande elever är försäkrade.

Anmälning

Läs mer om Dagsverksinsamling i det här läsåret och anmäl din skola i Dagsverke på Dagsverkes hemsida.