Kampanj

Dagsverkeskampanjen 2013–2014 — ge de unga i Sierra Leone en av dina skoldagar

Målet för Dagsverkeskampanjen LÅT DE OBELÄSTA LÄSA är unga i Sierra Leone. Dagsverke erbjuder läroinrättningar och finländska unga en möjlighet att stöda sierraleonska unga och arbete för jämlikhet.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverkeskampanjen stöder de finländska ungdomarna vårt mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Sierra Leone.

Dagsverke rf:s projekt genomförs i fyra områden i olika delar av Sierra Leone. Unga som bor i småstäder och byar stöds i grund- och i yrkesutbildning och de får information om livskunskap, som sexuell hälsa. Genom att ordna evenemang och göra radioprogram förmedlar ungdomar informationen vidare. Ungdomarna får utbildning om mänskliga rättigheter och om samhällelig påverkan och får således bättre möjligheter att påverka sina egna liv och sitt samhälle.

Dagsverkeskampanjen är de ungas eget utvecklingssamarbete, direkt från unga till unga.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen.

Till höger finns en lista över de skolor som har donerat en av sina skoldagar till Sierra Leone.

Lärare / elevkår är din skola redan med i Dagsverket?

Dagsverkesdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Kampanjen öppnas den 6.9.2013.

Välkommen med!

Dagsverkesinsamlingen

En del av Dagsverkeskampanjen utgörs av Dagsverkesinsamlingen. Den bygger på att eleverna eller studerandena arbetar en dag, gör ett dagsverke. Lönen de får donerar de till Dagsverke rf.

Olika insamlingsmetoder

  • Eleverna arbetar en dag och donerar sin lön till Dagsverke rf:s insamling.
  • Skolan ordnar ett Dagsverkesevenemang, t.ex. en konsert eller en basar, och intäkterna doneras till insamlingen.
  • Elevkåren deltar genom att donera en del av intäkterna från sitt kafé eller sin kiosk till insamlingen.

Var hitta Dagsverkesplats?

Det går exempelvis bra att arbeta vid ett företag eller för ett hushåll. Man kan alltså göra ett Dagsverke nästan var som helst:

  • i en butik: som kassa, med att packa upp leveranser, som inventariehjälp
  • på ett kontor: sköta postning eller kopiering
  • på ett kafé: sköta disk eller torka bord
  • i hushåll: sköta barn, städa
  • eller varför inte i riksdagen som biträde

Den rekommenderade minimilönen för ett Dagsverke är 15 euro.

Annons i lokaltidningen

Skolan kan sätta in en radannons i lokaltidningen så att arbetsgivare får veta när skolan har Dagsverkesdag och vem de kan kontakta om de har arbetsplatser att erbjuda. Annonsavgiften kan skolan dra av från de insamlade medlen i enlighet med lagen om penninginsamlingar. Annonstexten kunde exempelvis se ut så här:

Eleverna i Smalvikens högstadium söker Dagsverkesplatser. Skolan har Dagsverkesdag 10.10.2013. Anmälan om arbetsplatser till Lisa Lindholm tfn 09 111 111.

Dagsverkesdagen ger också möjlighet att lära känna en intressant arbetsplats

I vissa skolor slås Dagsverkesdagen ihop med den praktiska arbetsorienteringen, prao-perioden, så att skoleleverna kan vara kvar på den arbetsplats de prövat en dag längre. Dagsverkesdagen erbjuder ytterligare en möjlighet att lära känna en intressant bransch och arbetsplats och att knyta kontakter t.ex. med tanke på sommarjobb. Ladda arbetsbetyg.

Arbete i affärer som hör till S-gruppen

S-gruppen deltar i Dagsverkeskampanjen och erbjuder möjlighet att pröva på olika typer av arbeten i mataffärsbranschen på flera olika orter. Till S-gruppen hör bl.a. Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-market och Sokos.

Uppmuntra eleverna att modigt ta kontakt direkt med chefen för affären och var ute i god tid, minst två veckor i förväg. Hur många dagsverkare de olika affärerna kan ta emot beror på om och hur arbetssituationen i affären gör det möjligt att handleda de unga i deras arbetsuppgifter.

Tillstånd nr 2020/2013/457 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen

Innehavare av tillståndet: Dagsverke rf
Insamlingstid och -område: 15.5.2013–31.7.2014, hela landet med undantag för Åland
Tid då de insamlade medlen används: 2014–2018
Användningsändamål: Arbetet bland ungdomar i Sierra Leone.
Den som i praktiken utför arbetet: CCYA

Tillstånd nr ÅLR 2013/2345/10.4.2013 beviljat av Ålands landskapsregering

Tillståndshavare: Dagsverke rf
Giltighetsstid och -område: 1.8.2013–31.7.2014 – landskapet Åland
Tid då de insamlade medlen används: 2014—2018
Syfte: Till stöd för ett utvecklingssamarbetsprojekt i Sierra Leone, vars syfte är att minska på hinder för unga flickors utbildning och främja deras färdigheter att påverka sina egna liv.