Center for Coordination of Youth Activities (CCYA)

 

CCYA:n toiminnanjohtaja Ngolo Katta kertoo CCYA:n työstä nuorten parissa Sierra Leonessa.
 
Center for Coordination of Youth Activities (CCYA) on Taksvärkki ry:n kumppanijärjestö Sierra Leonessa. CCYA on sierraleonelainen nuorisojärjestö, joka tukee ja kouluttaa nuoria sekä mobilisoi heitä vaikuttamis- ja vapaaehtoistyöhön. CCYA toimii Freetownista käsin, ja sen Youth Action Network tavoittaa nuoria maan jokaisessa 12 piirikunnassa. Haasteita Sierra Leonessa ovat koulutus sekä tyttöihin ja nuoriin naisiin liittyvät ongelmat kuten nuorena solmitut avioliitot ja teiniraskaudet.

Alle puolet 15–24 -vuotiaista sierraleonelaisista nuorista osaa lukea. Koulunkäynnin keskeyttämään joutuneet nuoret, erityisesti heikoimmassa asemassa olevat tytöt ja nuoret naiset, tarvitsevat elämässään toisen mahdollisuuden. CCYA haluaa saada nuoret slummeista, kouluista ja koulujen ulkopuolelta toimintansa piirin.

Paikallinen toimija CCYA toteuttaa Taksvärkki ry:n hankkeen neljällä alueella eri puolilla Sierra Leonea. Nuoret saavat koulutusta ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja siten paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaansa. Pikkukaupungeissa ja kylissä asuvia nuoria tuetaan perus- ja ammatillisessa koulutuksessa ja he saavat tietoa elämänhallintataidoista kuten seksuaaliterveydestä.