Oppituntitehtäviä

Nämä oppituntitehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia yhtäältä Sambiassa ja Keniassa ja toisaalta Suomessa. Tehtävien tarkoituksena on innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ne auttavat eläytymään sambialaisten ja kenialaisten nuorten asemaan ja ymmärtämään globaalia epätasa-arvoa. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja mutta kannustavat myös tiedostamaan omia asenteita.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Suurin osa tehtävistä on kestoltaan 15–20 minuuttia, joten ne on helppo ottaa osaksi oppituntia. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita vaaditaan.

Tehtävä 1: Mikä ajaa kadulle?

Tehtävässä pohditaan, millaiset syyt vaikuttavat eniten siihen, että lapsi päätyy asumaan ja työskentelemään kadulla. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyttä katulapsi-ilmiöön. Tehtävän tueksi voi lukea taustatietoa katulasten elämästä Arjen idolit -kampanjasivustolta ja katsoa Katulapsesta roolimalliksi -lyhytdokumentin.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Moniste [linkki]

Tehtävä 2: Nuorten oikeudet -alias

Pelataan tuttua Alias-peliä nuorten oikeuksiin, yhteiskuntaan ja katulasten arkeen liittyvällä sanastolla. Sananselityspeli sopii oppitunnin alkuun tunnin teemojen pariin herättelevänä virikkeenä tai oppitunnin loppuun opittujen asioiden kertaamiseksi.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Lista selitettävistä sanoista [linkki]

Tehtävä 3: Ota askel eteenpäin

Draamallisessa tehtävässä asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Sitten käydään läpi hyvän elämän edellytyksiä ja mietitään, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolien joukossa on niin rikkaita kuin köyhiäkin sekä Sambiasta ja Keniasta että Suomesta. Tehtävä alleviivaa paitsi mahdollisuuksien epätasa-arvoa maailmassa myös sitä, että Sambian ja Kenian todellisuus on hyvin monipuolinen.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Roolilaput [linkki]

Tehtävä 4: Lapsen oikeuksien timantti

Tehtävän tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen? Tehtävässä pitää järjestää yhdeksän YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaa oikeutta timantin muotoon sen mukaan, miten tärkeiksi ne kokee.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Oikeuskortit [linkki]

Tehtävä 5: Mistä luopuisin?

Tehtävässä puntaroidaan, mitkä asiat ovat meille elintärkeitä ja mitä ilman taas voisimme elää. Kymmenen tärkeän, itsestään selvältä vaikuttavan asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua. Tehtävän tarkoituksena on asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja miettiä, mitä tarvitaan onnelliseen elämään.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Sanalista [linkki]

Tehtävä 6: Nuorten ääniä -videoklipit

Katsokaa ensin Arjen idolit -kampanjasivustolta löytyvät lyhyet, noin minuutin pituiset Nuorten ääniä -videoklipit (Stanley, Esther, Joy, Chembe, Patrick, Sydney sekä Työtä nuorten parissa Sambiassa). Videot löytyvät täältä. Pohtikaa videoiden katsomisen jälkeen, mitä haasteita sambialaiset nuoret kohtaavat ja mitä mieltä he ovat mm. katulasten asemasta ja nuorten oikeuksista. Tehtävän kysymykset ohjaavat keskustelua.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 7: Arvohuutokauppa

Tehtävän tarkoituksena on auttaa tiedostamaan omat arvot ja ymmärtää, että varallisuus on jakautunut maailmassa epätasaisesti. Toiminnallinen tehtävä alkaa huutokaupalla, jossa kaupan on sekä aineellisia että aineettomia asioita. Jokainen saa eri määrän rahaa, jolla pitää tehdä hankintoja. Lopuksi keskustellaan kulutusvalinnoista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin niin meillä kuin kehitysmaissa arvojana-väittämien avulla. Tehtävään on syytä varata riittävästi aikaa.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Huutokaupattavat asiat [linkki]
Liite: Rahat [linkki]

Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Sambiaan audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:
Arjen idolit -kampanjan aamunavaus [linkki]. Neljän minuutin mittainen radiokuunnelma, jossa suomalaiset nuoret pohtivat katulasten elämään liittyviä teemoja.
Katulapsesta roolimalliksi -lyhytdokumentti [linkki]. Yhdeksän minuutin pituisessa dokumentissa tutustutaan 17-vuotiaaseen Graceen ja 19-vuotiaaseen Stanleyyn. Nuoret kertovat elämästään ja arjestaan Sambiassa, katulasten asemasta ja maansa nuorten tulevaisuudesta. Englanninkielinen (suomeksi tekstitetty) dokumentti sopii mainiosti myös englannin oppimateriaaliksi.
Nuorten ääniä Sambiasta [linkki]. Lyhyissä videopätkissä nuoret Stanley, Esther, Joy, Chembe, Patrick ja Sydney puhuvat nuorten haasteista kotimaassaan Sambiassa, unelmistaan sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.

Lisätietoa ja palaute tehtävistä:
Leena Honkasalo
kansainvälisyyskasvatuksen suunnittelija
+ 358 (0)9 5845 5504
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi