För lektioner

Dagsverkes kampanj Vardagsidoler innehåller också mångsidiga uppgifter och workshops för lektioner.

Lektionsuppgifter kan man ladda ner eller skriva ut rakt från de här sidorna. I ert bruk finns också kampanjens kortdokumentär, videoklipp och musikstycken. Man kan beställa en utbildare i global fostran från Dagsverke rf, för att dra workshops i skolan som grundar sig på idén om inlärning genom erfarenheter.

Dagsverke rf:s utbildare kommer gärna till er skola och berättar om barnets rättigheter på ett aktiverande sätt, talar om vår Vardagsidoler-kampanj och om Dagsverkesdagen, eller leder en Fotonovela-workshop kring berättelser genom bilder. Om ni planerar en temadag kring global tema kan vår utbildare i internationalism komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Lektionsuppgifter

Till Vardagsidoler-kampanjen hör lektionsuppgifter som är aktivitetsinriktade och erbjuder en fördjupad insikt i kampanjens teman. Uppgifterna finns i menyn bredvid vid, märkta Lektionsuppgifter.

Skolbesök

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola här eller kontakta oss:

Leena Honkasalo
planerare för fostran till internationalism / Dagsverke rf
Tel. 09-5845 5504 eller leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi