Gatubarn i Zambia och Kenya

4 fakta om gatubarn

I storstäder i Kenya och Zambia finns det tiotusentals gatubarn. Största delen av dem är pojkar. Gatubarn bor på gatan eller spenderar största delen av sin tid där. Största delen av gatubarn och -unga går inte i skolan. Till de vanligaste orsakerna att vara och jobba på gatan hör att ha mist sina föräldrar, dåliga hemförhållanden eller ekonomiska orsaker.

Vi gör informationsarbete och uppmuntrar och stöder gatubarn.
Jag vill vara en förebild för andra unga.

Esther, 17, Zambia

På gatan hamnar man lätt i dåligt sällskap. Jag skulle vilja komma tillbaka till skolan, komma in på en yrkesutbildning och få ett yrke.

Bernard, 17, Kenya

Jag kom till skolan ett år sedan. Jag lärde mig skriva och kan nu också läsa bättre.

Chimwemwe, ’Joy’, 11, Zambia

Vi grundade en aktionsgrupp. Tillsammans samlar vi plast, som vi säljer vidare.

Mathews, 16, Kenya

Jag styr verksamheten för yngre gatubarn. Jag hoppas att jag inspirerad dem. Jag vill berätta åt dem att de också kan komma bort från gatan.

Chembe, 23, facilitator för gatubarn, Zambia

Gatubarn i Zambia och Kenya saknar så gott som alla grundelement som tillhör en finländsk ungdoms liv. Livet på gatan utsätter barn för våld, utnyttjande, droger och HIV-smitta.

Gatubarn bor på gatan eller spenderar största delen av sin tid där. I storstäder i Kenya och Zambia finns det tiotusentals gatubarn. Största delen av dem är pojkar. Gatorna är ändå deras fasta livsmiljö och inkomstkälla. Riskerna på gatan är kriminella aktiviteter, våld och utnyttjande. Användning av berusningsmedel är ett sätt att överleva.

Gatubarn har inte råd att gå i skola och de kan inte påverka sin marginella position i samhället. Barn och unga skulle ge upp livet på gatan ifall de hade en chans till det.

Genom att delta i Dagsverkeskampanjen under läsåret 2014–2015 stöder finländska unga gatubarns tillträde till en trygg vardag i Zambia och Kenya. Gatubarn får utbildning, självförtroende, en stabilare uppväxtmiljö och en möjlighet till en bättre framtid.


Esther, 17, Zambia, medlem i Barefeets ungdomsråd